Sponsorater

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda tilbyder dig to slags sponsorater, hvormed du kan hjælpe fattige børn og unge på uddannelsesområdet:

  • ReusePads-sponsorat, hvor du for blot 50 kr. om året kan styrke skolegangen for 2 skolepiger, som forsynes med genbrugelige hygiejnebind og dermed ikke behøver at pjække i deres menstruationsperioder. Læs mere om ReusePads-ordningen her.
  • Skolesponsorat, hvor du sponserer skolegangen for et specifikt forældreløst ugandisk barn, som ellers ikke ville have mulighed for at gå i skole og derigennem skabe sig en god fremtid. Som skolesponsor betaler du et beløb, der dækker et barns skolegang i en god skole drevet eller udvalgt af Mend the Broken Hearts Uganda. Det er også denne organisation, som forvalter ordningen ved at udbetale skolepengene til skolen og sørge for den fornødne kontakt til barn, værge og skole. Læs mere om skolegang for forældreløse børn her.

Modtagere af genbrugelige hygiejnebind i ReusePads-ordningen

Elever med sponseret skolegang

Du kan blive ReusePads-sponsor på følgende måder:

  • Hvis du allerede er medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda, kan du tilmelde dig sponsorordningen her via betalingsservice. Udfyld blanketterne og kryds af i en af rubrikkerne under overskriften Jeg ønsker et ReusePads-sponsorat ...
  • Er du ikke medlem, eller ønsker du ikke betalingsservice, kan du tegne et sponsorat ved at kontakte foreningen.

Med 50 kr. årligt sikrer man bind til 2 skolepiger. Man kan naturligvis også vælge at sponsere flere piger; for eksempel 4 for 100 kr. årligt, 8 for 200 kr. årligt osv.

Som ReusePads-sponsor sikrer du, at disse piger ikke mister en stor del af deres skolegang i forbindelse med deres menstruation.

Du kan blive skolesponsor ved at kontakte Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda, der sørger for videreformidling af penge og information. Skolesponsorater kan oprettes med virkning fra 15. januar, 15. april eller 15. august, svarende til det ugandiske skoleårs tre perioder.

Du kan vælge mellem at sponsere et barn i for- eller grundskolen (0.-7. klasse), hvilket koster 2500 kr. årligt, et barn i mellemskolen (8.-11. klasse), hvilket koster 5200 kr. årligt, eller et barn i overbygningsskolen (12.-13. klasse; "gymnasiet"), hvilket ligeledes koster 5200 kr. årligt. Du kan få skattefradrag for beløbet. Der betales som udgangspunkt for et år ad gangen (betaling i tre årlige rater kan dog aftales med foreningen).

Som skolesponsor har du naturligvis selv indflydelse på, hvor meget kontakt du ønsker at have til dit sponsorbarn. Foreningen bistår gerne med råd og formidling. Det kan her nævnes, at elevernes evne til at kommunikere på engelsk stiger betragteligt efter grundskolens første klasser.