Nyhedsbreve 2021-2023

Herunder findes de nyhedsbreve, som foreningen har udsendt til sine medlemmer i perioden 2021-2023. Brevene kan vises og downloades som pdf-dokumenter ved klik på billederne herunder.


Nyhedsbrev nr. 1-2023, 10.04.2023
Om årsstatus for 2022, forestående generalforsamling, foreslået kontingentstigning, udbredelsesinitiativets tre første år, videreførelse af udbredelsesinitiativet, anvendelse af rådighedsbeløb samt hævet skattefradragsgrænse.

 


Nyhedsbrev nr. 2-2023, 20.09.2023
Om generalforsamling med projektpræsentation, genbrugelige hygiejnebind til 510 piger i ReusePads-ordningen, tilsynsbesøg i Uganda, oplevelse af IASAD-projektets effekter, positivt tilsynsresultat, IASAD-oplysning i form af video samt information om kontingent for 2023-2024.

 


Nyhedsbrev nr. 3-2023, 19.12.2023
Om etablering af indkomst- og uafhængighedsskabende kvægfarm, afslutning af IASAD-projektet, anvendelse af rådighedsbeløb samt muligheden for skattefradrag.

 


Nyhedsbrev nr. 1-2022, 05.04.2022
Om årsstatus for 2021, forestående generalforsamling, medlemmers besøg i Uganda, færdiggørelse af kontorbygning, normalisering af skolegang, anvendelse af rådighedsbeløb samt hævet skattefradragsgrænse.

 


Nyhedsbrev nr. 2-2022, 22.09.2022
Om generalforsamling med projekt- og rejsepræsentation, genbrugelige bind til skolepiger på 10. år gennem ReusePads-ordningen, skoleforhold på børnehjem, foreløbige resultater af IASAD-projektet samt information om kontingent for 2022-2023.

 


Nyhedsbrev nr. 3-2022, 21.12.2022
Om implementering af dansk vandrensningsløsning, skolegang for alle børnehjemsbørn, toårsstatus på IASAD-projektet, forestående projektrejse, anvendelse af rådighedsbeløb samt muligheden for skattefradrag.

 


Nyhedsbrev nr. 1-2021, 15.04.2021
Om årsstatus for 2020, forestående generalforsamling, ny kontingentsats, opstart af IASAD-projektet, genåbning af skoler, vaccinering og politisk misbrug ifm. COVID-19, anvendelse af rådighedsbeløb samt hævet skattefradragsgrænse.

 


Nyhedsbrev nr. 2-2021, 22.09.2021
Om generalforsamling med projektpræsentation, ny COVID-19-nedlukning i Uganda, hjemmeskoling til sponsorbørn, fremdrift i IASAD-projektet, forestående projektrejse, fortsættelse af ReusePads-ordningen med bind til 510 piger, anvendelse af rådighedsbeløb samt information om kontingent for 2021-2022.

 


Nyhedsbrev nr. 3-2021, 20.12.2021
Om indtryk fra Uganda-besøg, inspektion hos grupper i IASAD-projektet, kapacitetsopbygning af partner og ansvarshavere, tilfredsstillende projekttilsyn, årsstatus på IASAD-projektet, udbredelse af murstenskogesteder, fondsbevilling til uddannelsesordningen samt muligheden for skattefradrag.