Persondatapolitik

Foreningens bestyrelse gør sig som dataansvarlig alle bestræbelser på at sikre, at foreningen til enhver tid overholder persondatalovgivningen ved altid at behandle medlemmernes data fortroligt, forsvarligt og sikkert. Vi deler ikke dine data med andre, medmindre du har givet tilladelse til det, og vi gemmer dem ikke i længere tid end nødvendigt.

Foreningens registrering af medlemmers data består typisk af kontaktdetaljer, kontingentbetaling, sponsorater og gavebidrag – samt for sidstnævntes vedkommende CPR-nummer, hvis gavebidragsyderen har oplyst dette med henblik på at opnå skattefradrag for gavebeløbet.

Ethvert medlem kan til enhver tid ved henvendelse til bestyrelsen få oplyst, hvad foreningen har registreret om vedkommende, og gøre indsigelse.

Ved indmeldelse i foreningen accepterer man at få tilsendt nyhedsbreve og anden relevant information samt kontingent- og eventuelle sponsoropkrævninger. Modtagelse af nyhedsbreve kan fravælges, uden at det får indflydelse på ens medlemskab.