Skolepigehjælp

Blandt skolepiger i fattige områder i Uganda er der ofte meget højt fravær, idet pigerne ikke kommer i skole, når de har menstruation. De har ikke råd til engangsbind og bliver derfor hjemme, hvilket går hårdt ud over deres indlæring. Det er naturligvis et stort problem, at pigerne misser en betragtelig del af undervisningen og eksaminerne.

Vi blev imidlertid opmærksom på, at et lille, lokalt og socialt bevidst firma ved navn AFRIpads var begyndt at producere smarte og billige genbrugelige menstruationsbind. De koster kun en brøkdel af, hvad forbruget af engangsbind ville koste, og de er nemme at bruge for skolepiger. For et relativt beskedent årligt beløb kunne pigerne dermed sikres uafbrudt skolegang og dermed forbedret indlæring.

I begyndelsen af 2013 finansierede Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda et forsøg, hvor 430 af Mend the Broken Hearts Ugandas skolepiger blev forsynet med AFRIpads-bind i en periode på cirka tre måneder, svarende til en ugandisk skoleperiode. En gruppe på otte af organisationens store skolepiger stod for indkøb og uddeling af bindene til de mange piger på forskellige skoler. Det var en stor succes, og ingen af pigerne havde fravær fra undervisningen eller missede eksaminer på grund af menstruation.

På baggrund af de gode resultater i prøveperioden gjorde vi ordningen permanent. Således finansierer vi nu årlig uddeling af bind til 510 piger gennem ordningen, som vi kalder ReusePads. For at sikre det økonomiske grundlag for ReusePads-ordningen (og en evt. udvidelse) er der oprettet et sponsorprogram, hvor man med 200 kr. årligt sikrer bind til 6 skolepiger. Man kan naturligvis også vælge at sponsere flere piger; for eksempel 9 for 300 kr. årligt, 12 for 400 kr. årligt eller 15 for 500 kr. årligt.

Dette er en hjælp, hvor et beskedent beløb gør en virkelig mærkbar forskel – så klik her og meld dig som ReusePads-sponsor for et antal piger! (Kræver adgangskode – se nærmere ved at følge linket.)

Udfordringerne for især fattige skolepiger tæller også sygdomme, overgreb, graviditet, diskrimination og undertrykkelse. Læs om vore omfattende hygiejneprojekter rettet mod udsatte skolepiger her.

 

Nogle af de mange skolepiger tilgodeset med genbrugelige menstruationsbind