Nyhedsbreve 2015-2017

Herunder findes de nyhedsbreve, som foreningen har udsendt til sine medlemmer i perioden 2015 til 2017. Brevene kan vises og downloades som pdf-dokumenter ved klik på billederne herunder.


Nyhedsbrev nr. 1-2017, 06.04.2017
Om årsstatus for 2017, kommende generalforsamling, invitation til Uganda-rejse, lancering af omfattende uddannelsesordning, rådighedsmidlers anvendelse, udgået Swipp samt højere skattefradragsgrænse.


Nyhedsbrev nr. 2-2017, 10.09.2017
Om nyt medlem af bestyrelsen, uddannelsespulje og fondsbevilling hertil, kommende medlemsrejse til Uganda, ny omgang AFRIpads-bind til 510 piger, MobilePay til foreningen samt påmindelse om kontingent.


Nyhedsbrev nr. 3-2017, 16.12.2017
Om bevillinger fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, udlodningsmidlerne og Civilsamfundspuljen, kommende hygiejneprojekt for skolepige og iværksætterikursus for unge, opdatering og forestående rejse vedr. Civilsamfundspuljeprojektet, anvendelse af rådighedsmidler samt muligheden for fradrag for gavebeløb.


Nyhedsbrev nr. 1-2016, 17.02.2016
Om årsstatus for 2015, indkaldelse til generalforsamling, igangsættelse af Civilsamfundspuljeprojektet, velkørende hageormsprojekt, nyt telefon- og Swipp-nummer samt forhøjet skattefradragsgrænse.


Nyhedsbrev nr. 2-2016, 02.08.2016
Om projektrejse til Uganda, tilsyn og opdatering af Civilsamfundspuljeprojektet, menneskerettighedsformidling, ormekur for over 130.000 børn i hageormsprojektet, ny omgang AFRIpads-bind til over 500 piger, anvendelse af rådighedsmidler samt kontingentpåmindelse.


Nyhedsbrev nr. 3-2016, 14.12.2016
Om udviklingen midtvejs i Civilsamfundspuljeprojektet, anvendelse af rådighedsmidler, fradragsmuligheden for gavebeløb samt idéer til julegaver, der gør en helt særlig forskel.


Nyhedsbrev nr. 1-2015, 04.03.2015
Om årsstatus for 2014, generalforsamling, forbedrede sovefaciliteter på børnehjem, to sponsorpiger med studentereksamen, to nye sponsorbørn, behov for flere sponsorer, veloverstået konference for unge samt hævet skattefradragsgrænse.


Nyhedsbrev nr. 2-2015, 03.08.2015
Om generalforsamling og ny bestyrelsessammensætning, nyt tiltag med erhversuddannelser, fortsættelse af AFRIpads-program, graviditetsforebyggelse, mulig iværksættelse af nyt vigtigt sundhedsprojekt, ministerudnævnelse af protektor i Uganda samt dine hjælpemuligheder her og nu.


Nyhedsbrev nr. 3-2015, 14.12.2015
Om bevilling af projektmidler fra Civilsamfundspuljen, reaktion på nedskæringer i statslig udviklingsbistand, anvendelse af rådighedsmidler, bevilling til uddannelse og hageormsprojekt, vellykket konference samt idéer til julegaver, der gør en forskel.