Sundhed

Sygdomsbekæmpelse står højt på dagsordenen i en egn af verden, hvor hiv/aids, malaria, tuberkulose og andre sygdomme hærger i alvorlig grad. Sundhedsprojekterne har til formål at forbedre den helbredsmæssige tilstand for lokalbefolkningen i de områder, hvor Mend the Broken Hearts Uganda har sit virke. Dette søges opfyldt både ved forebyggelse og afhjælpning af hygiejneproblemer og sygdom. Der arbejdes med oplysning, rådgivning, sanitetsforbedringer og sundhedstilsyn i lokalsamfundene samt hjælp til hiv-testning, vaccinationer, lægekonsultation og medicinering.

Blandt de konkrete tiltag er en sundhedsklinik (billedet), som organisationen har etableret i en mindre landsby i det fattige landdistrikt Kanungu, hvor udbuddet af medicin og behandling generelt er meget sparsomt. Med klinikken i nærområdet behøver de lokale beboere ikke at gå rigtig mange kilometer til den nærmeste by for at søge hjælp. Dens tilstedeværelse har betydet, at flere får medicin og vejledning, og den har dermed fremmet sundheden blandt lokalbefolkningen betragteligt.

Læs om et par konkrete sundhedsprojekter, der er blevet mulige gennem dansk støtte, via oversigten nederst på siden.

Desuden er der gennemført projekter rettet mod forbedring af hygiejnetilstand og helbred for udsatte skolepiger. Læs i denne forbindelse også om initiativet med gratis hygiejnebind til skolepiger.

Sundhedsklinik i Kanungu, Uganda

Andre aktiviteter omfatter iværksættelse af vaccinationsprogrammer ved kritiske sygdomsudbrud samt støtte til diverse lægelige behandlinger - i det omfang, midlerne rækker. Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda støtter behandlingsindsatsen gennem vore halvårlige rådighedsbeløb til Mend the Broken Hearts Uganda. I visse særlige tilfælde kan vi desuden yde direkte støtte i form af særbevillinger.

Endvidere er der blevet arrangeret årlige konferencer/workshops om forebyggelse af hiv/aids, malaria og andre sygdomme, ligesom der føres oplysningskampagner i lokalområderne. Støtteforeningen har ydet direkte økonomiske bidrag til disse konferencer/workshops og kampagner, der er med til at bevidstgøre lokalbefolkningen om de alvorlige udfordringer og er vigtige i afhjælpningen af problemerne.

Coronaprojekt

Coronaprojekt

Den ny coronavirus, der forårsager sygdommen COVID-19, har haft stor indvirkning over hele verden i 2020, idet epidemien udviklede sig til en pandemi. I forhold til andre verdensdele kom virussen først relativt sent til Afrika, og i Uganda blev det første tilfælde af smitte konstateret den 21. marts 2020. I landet havde man faktisk forsøgt at være lidt på forkant med situationen, da man allerede nogle dage forinden præventivt havde lukket alle skoler og uddannelsesinstitutioner. Den 25. marts indførte myndighederne så hårde restriktioner på bevægelse og forsamling mm. for at begrænse spredningen a...
Ebolaprojekt

Ebolaprojekt

Ebola er en særdeles dødelig virus, der desværre indimellem forårsager udbrud af ebolablødningsfeber i Afrika, herunder også i Uganda. Et ebolaudbrud har meget alvorlige konsekvenser, hvis et omfattende og effektivt beredskab ikke omgående mobiliseres. Uganda oplevede udbrud i 2012, 2007-2008 og 2000-2001, hvor det sidstnævnte med 425 smittede mennesker, hvoraf 224 døde, var historiens største udbrud indtil det voldsomme udbrud i Vestafrika i 2013-2016 med hele 28.646 tilfælde og 11.323 døde. Den 1. august 2018 blev et nyt udbrud af ebola bekræftet i provinsen Nord-Kivu i den nordøstlige del af Den De...
Hageormsprojekt

Hageormsprojekt

Hageorm er en tarmsnylter, der kan føre til blodmangel. Blodmangel er den væsentligste dødsårsag blandt børn op til fem år i de fattige distrikter Kanungu og Kabale, og 30 % af tilfældene skyldes indvoldsorme, hvoraf hageormsinfektioner udgør 60 %. Dette er et stort problem især i fattige familier og dermed blandt børnene i forskolerne drevet af Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU). En stor del af disse børn er nemlig forældreløse børn anbragt i fattige plejefamilier. Problemets årsager er uhygiejniske toiletforhold, uvidenhed og manglende ressourcer til behandling. For at gøre noget ved probl...