Træskjoldsprojekt

Træskjoldsprojektet blev iværksat i maj 2014 som et tremåneders kursus for 18 unge mænd og kvinder, der havde forladt skolen og havde svært ved at finde beskæftigelse. Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda finansierede dette projekt via en bevilling på 5200 kr. Det er en slags knopskydning til snedkerprojektet, som vi også har været med til at starte op. I træskjoldsprojektet blev de oplært af den aldrende læremester David i fremstillingen af pynteskjolde i træ, som kan sælges til velhavende lokale og turister. Efter endt kursus er de unge i stand til at ernære sig selv og oplære andre i faget i de fire distrikter, de kommer fra (Kanungu, Kabale, Isingiro og Mbarara). Der er således tale om en selvkørende og selvudbredende aktivitet.

Støtteforeningen råder over et udvalg af de træskjolde, der fremstilles. Er man interesseret i at se dem eller erhverve sig nogle af dem, kan man kontakte foreningen.