Nyhedsbreve 2018-2020

Herunder findes de nyhedsbreve, som foreningen har udsendt til sine medlemmer i perioden 2018 til 2020. Brevene kan vises og downloades som pdf-dokumenter ved klik på billederne herunder.


Nyhedsbrev nr. 1-2019, 23.05.2019
Om årsstatus for 2018, forestående generalforsamling og jubilæumsfejring, beretning fra Uganda-rejse, status på Civilsamfundspuljeprojektet, kogesteder af mursten, gennemførelse af det nye hygiejneprojekt, rådighedsmidlers anvendelse samt højere skattefradragsgrænse.


Nyhedsbrev nr. 2-2019, 11.09.2019
Om nye kræfter i bestyrelsen, fejring af jubilæum, ny hjemmeside, besøg af grundlægger fra Uganda, gennemførelse af fondsstøttet ebolaprojekt, navneskifte på hygiejnebindsordning til ReusePads, samt vigtigheden af kontingentbetaling.


Nyhedsbrev nr. 1-2018, 12.04.2018
Om årsstatus for 2017, forestående generalforsamling, beretning fra Uganda-rejse, slutstatus på Civilsamfundspuljeprojektet, opstart af opfølgende projekt, skoleindsamling til børnehjem, hygiejneprojekt, iværksætterikursus, uddannelsesordningens første år, rådighedsmidlers anvendelse samt højere skattefradragsgrænse.


Nyhedsbrev nr. 2-2018, 15.09.2018
Om fremdriften i det nye projekt støttet af Civilsamfundspuljen, fortsat forsyning af 510 skolepiger med AFRIpads-bind, uddelinger for samlet én milliard shillings, håndtering af persondata samt vigtigheden af kontingentbetaling.


Nyhedsbrev nr. 3-2018, 18.12.2018
Om bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen til nyt hygiejneprojekt for skolepiger, tilskud fra udlodningsmidlerne, forestående rejse midtvejs i Civilsamfundspuljeprojektet, anvendelse af rådighedsmidler, jubilæumsfejring ved kommende generalforsamling samt muligheden for skattefradrag for gavebidrag.