Nyhedsbreve 2018-2020

Herunder findes de nyhedsbreve, som foreningen har udsendt til sine medlemmer i perioden 2018 til 2020. Brevene kan vises og downloades som pdf-dokumenter ved klik på billederne herunder.


Nyhedsbrev nr. 1-2020, 12.04.2020
Om årsstatus for 2019, forestående generalforsamling, slutstatus på Civilsamfundspuljeprojektet, opstart af initiativ til udbredelse af selvhjælpskoncept, støtte til håndtering af COVID-19 i Uganda, gennemførelse af det tredje hygiejneprojekt, rådighedsmidlers anvendelse samt højere skattefradragsgrænse.


Nyhedsbrev nr. 2-2020, 13.09.2020
Om kontingentstigning og ny suppleant ved udskudt generalforsamling, COVID-19-status og -indsatser, opførelse af nyt hovedkontor, nyt virksomhedsmedlem med sponsorater, AFRIpads til 510 piger i ReusePads-ordningen samt vigtigheden af kontingentbetaling.


Nyhedsbrev nr. 3-2020, 14.12.2020
Om udbredelsesinitiativets første år og videreførelse, meget stor projektbevilling fra Civilsamfundspuljen, COVID-19-status, anvendelse af rådighedsmidler, MBHU-grundlægger 40 år samt vigtigheden af medlemsstøtten og muligheden for skattefradrag.


Nyhedsbrev nr. 1-2019, 23.05.2019
Om årsstatus for 2018, forestående generalforsamling og jubilæumsfejring, beretning fra Uganda-rejse, status på Civilsamfundspuljeprojektet, kogesteder af mursten, gennemførelse af det nye hygiejneprojekt, rådighedsmidlers anvendelse samt højere skattefradragsgrænse.


Nyhedsbrev nr. 2-2019, 11.09.2019
Om nye kræfter i bestyrelsen, fejring af jubilæum, ny hjemmeside, besøg af grundlægger fra Uganda, gennemførelse af fondsstøttet ebolaprojekt, navneskifte på hygiejnebindsordning til ReusePads samt vigtigheden af kontingentbetaling.


Nyhedsbrev nr. 3-2019, 16.12.2019
Om bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen til et tredje hygiejneprojekt for skolepiger, anvendelse af driftsstøtte fra udlodningsmidlerne til udbredelse af stærkt selvhjælpskoncept, styrkelser af Civilsamfundspuljeprojektet nær dets afslutning, anvendelse af rådighedsmidler samt muligheden for skattefradrag for gavebeløb.


Nyhedsbrev nr. 1-2018, 12.04.2018
Om årsstatus for 2017, forestående generalforsamling, beretning fra Uganda-rejse, slutstatus på Civilsamfundspuljeprojektet, opstart af opfølgende projekt, skoleindsamling til børnehjem, hygiejneprojekt, iværksætterikursus, uddannelsesordningens første år, rådighedsmidlers anvendelse samt højere skattefradragsgrænse.


Nyhedsbrev nr. 2-2018, 15.09.2018
Om fremdriften i det nye projekt støttet af Civilsamfundspuljen, fortsat forsyning af 510 skolepiger med AFRIpads-bind, uddelinger for samlet én milliard shillings, håndtering af persondata samt vigtigheden af kontingentbetaling.


Nyhedsbrev nr. 3-2018, 18.12.2018
Om bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen til nyt hygiejneprojekt for skolepiger, tilskud fra udlodningsmidlerne, forestående rejse midtvejs i Civilsamfundspuljeprojektet, anvendelse af rådighedsmidler, jubilæumsfejring ved kommende generalforsamling samt muligheden for skattefradrag for gavebidrag.