Nyhedsbreve 2012-2014

Herunder findes de nyhedsbreve, som foreningen har udsendt til sine medlemmer i perioden 2012 til 2014. Brevene kan vises og downloades som pdf-dokumenter ved klik på billederne herunder.


Nyhedsbrev nr. 1-2014, 11.04.2014
Om jubilæer, rekorder i 2013, invitation til jubilæumsarrangement ved generalforsamling, forhøjet grænse for gavebidrag, positivt Uganda-besøg samt antihomolov mm.


Nyhedsbrev nr. 2-2014, 09.09.2014
Om generalforsamling med jubilæumsfejring, opfyldelse af nye godkendelseskrav, succesfuldt træskjoldsprojekt, fortsættelse af AFRIpads-program, runding af den første million, antihomolovens skæbne, medlemmer på både 0 og 100 år samt Swipp som by betalingsmulighed.


Nyhedsbrev nr. 3-2014, 17.12.2014
Om julehilsner og sengeønske fra børnehjem, lillebror uden skolesponsor, fortsat skattegodkendelse, anvendelse af rådighedsmidler samt idéer til julegaver, der gør en forskel.


Nyhedsbrev nr. 1-2013, 10.04.2013
Om rekordåret 2012, kommende generalforsamling med foredrag, veloverstået operation af Sarah, skolebygning opført gennem jordsækprojektet, menstruationsbind til 430 skolepiger samt nye danske sponsorer til skolebørn.


Nyhedsbrev nr. 2-2013, 30.09.2013
Om begivenhedsrig generalforsamling, nyt sponsorprogram med AFRIpads til skolepiger, indsamlingsresultat der har hjulpet forældreløse, vore rådighedspenges store nytte, jordsækprojektets store succes samt forbedret hjemmeside.


Nyhedsbrev nr. 3-2013, 14.12.2013
Om sponsor til det ene af de forældreløse børn, brand på børnehjemmet, forestående besøg i Uganda, gode julegaveidéer samt jubilæer i 2014.


Nyhedsbrev nr. 1-2012, 03.04.2012
Om det forgangne år, udbrud af nikkesyge blandt børn, afholdt hiv/aids- og malaria-konference, ibrugtagning af børnehjemsbygning, indsamling og medlemstur, nye gunstigere skattefradragsregler og julemandens medlemskab af foreningen.


Nyhedsbrev nr. 2-2012, 18.09.2012
Om generalforsamlinger og kontingentfastsættelse, penge til sygdomsbehandling og skolegang, efterlysning af idéer og kræfter til fondsansøgning, beretning fra medlemsrejse til Uganda: Uddeling af de indsamlede ting, besøg på skoler, på børnehjem og hos sponsorbørn samt nyt skole- og byggeprojekt.


Nyhedsbrev nr. 3-2012, 16.12.2012
Om veloverståede eksaminer for skolebørn, menstruationsbind der sikrer pigerne uafbrudt skolegang, jordsækprojektets realisering vha. fondsbevilling, indsamling til mishandlede Sarah og korruption i Ugandas statsapparat.