Landbrug

Landbrugsprojekterne omhandler både agerbrug, dyrehold og plantagedrift. Projekternes formål er flere: For det første at forsyne trængte familier med såsæd, stiklinger, husdyr, redskaber og kundskaber, så de kan etablere egne, bæredygtige landbrug. For det andet at at skaffe fødevarer til nødlidende mennesker, og endelig at generere noget indkomst til andre projekter ved salg af afgrøder og andre produkter.

Der arbejdes med projekter med dyrkning af forskellige grøntsager samt kaffe, avling af fyrretræsstiklinger og drift af mindre fyrreplantager, biavl samt opdræt af husdyr såsom høns, kaniner, geder, svin og kvæg.