Landbrug

Landbrugsaktiviteterne er mange, idet langt de fleste mennesker i Mend the Broken Hearts Ugandas (MBHU’s) indsatsområder er subsistensbønder, og da der er tale om frugtbare områder, som på mange måder byder på gode dyrkningsforhold. Aktiviteternes formål er primært at gøre trængte familier i stand til at etablere og drive egne landbrug, som de kan leve af – altså hjælp til selvhjælp. Sekundære formål kan til tider være at skaffe fødevarer til mennesker i nødsituationer og i andre tilfælde at generere noget indkomst til andre af organisationens hjælpeaktiviteter ved salg af landbrugsprodukter.

Inden for agerbrug er der en lang række afgrøder – både kornsorter, grøntsager og frugter – som er velegnede til dyrkning i småbrug i det lokale klima, og som derfor dyrkes af mange husstande i små projekter. Det drejer sig bl.a. om hirse, durra, majs, sukkerrør, kassava, kartofler, søde kartofler, gulerødder, løg, kål, amarant (dodo), ærter, sojabønner, jordnødder, tomater, auberginer, græskar, ananaser, avokadoer, mangoer, papajaer, passionsfrugter, jackfrugter, kaffebønner og utallige varianter af bananer.

Et varieret udvalg af afgrøder produceret af en selvhjælpsgruppe i Kanungu-området

Hvad angår husdyr, er det især svin, høns, geder og kaniner, der opdrættes. Køer er sjældnere i husstandenes dyrehold, da de er noget dyrere, men indimellem får nogle råd til investeringen i en ko eller to, evt. i fællesskab.

Under MBHU er der flere typer aktiviteter inden for landbrug. Eksempler på disse er:

  • Dannelse af selvhjælpsgrupper af et antal udvalgte husstande (typisk 10-20), som hjælpes til at udvælge og igangsætte små projekter med dyrkning af afgrøder og/eller husdyrhold. Starthjælpen består af lidt kapital og grundig undervisning i de valgte foretagender. For pengene køber gruppemedlemmerne såsæd, stiklinger, husdyr, redskaber mv. Med dette og de bibragte kundskaber kan de iværksætte projekterne, som de løbende modtager vejledning til fra MBHU, der følger tæt op. Ofte kombineres disse gruppeprojekter med opsparing af midler internt i gruppen, hvorfra de enkelte husstande kan optage mikrolån til fornødenheder såsom gødning til planterne og medicin til dyrene samt til nye små investeringer. Når der kommer penge ind fra salg af en del af de producerede afgrøder eller dyr, kan de små lån tilbagebetales og overskuddet benyttes til nye investeringer samt fornødenheder til familien, som dermed får en øget levestandard og bliver i stand til at klare sig selv.
  • Demonstrationsprojekter, hvor de lokale bondefamilier præsenteres for bedre dyrkningsmetoder, der fører til større udbytte og minimering af risikoen for fejlslagen høst. Ved demonstrationsmarkerne/-haverne kan de lokale lære om f.eks. hensigtsmæssig jordpræparering, såning og plantning, korrekt gødskning, tildækning af den dyrkede jord for at holde på fugt og næring, dyrkning af levedygtige og velydende arter samt dyrkning af forskellige afgrøder mellem hinanden. Der lægges vægt på at fremme bæredygtige jordbrugsmetoder, hvor brug af dyrt og skadeligt sprøjtegift og kunstgødning minimeres og i muligt omfang erstattes af naturlige bekæmpelsesmidler og naturgødning. Til disse demonstrationer benytter MBHU sig foruden egne kapaciteter af kompetente eksterne ressourcepersoner og inspiration fra andre organisationer, som der samarbejdes med.
  • Rådgivning i forbedring af landbrugsmetoder, både med hensyn til husdyrhold og jorddyrkning. Der kan være tale om formidling ved en landbrugskyndig ressourceperson ved fællesmøder i landsbyerne eller ved besøg i udvalgte husstande. Selvforsyning og det bæredygtige fremhæves, f.eks. ved at svin fodres med bestemte næringsrige planter, der alligevel vokser vildt i haven, og at deres gødning bruges hensigtsmæssigt i haven. Endvidere anvises der enkle tiltag og små justeringer, som ofte kan give meget værdifulde forbedringer i forholdene for nytteplanterne og dyrene, og der vejledes i fornuftigt avlssamarbejde mellem familierne og anspores til erfaringsudveksling. Plantning af nye og bevaring af eksisterende træer i haver og på marker tilskyndes for at maksimere fugt og skygge, minimere erosion og sikre et sundt økosystem.
  • Planteskoler, hvor frøplanter og stiklinger avles. Der kan f.eks. være tale om stiklinger af bananplanter og spirer af frugttræer og tømmertræer som fyr. Når disse er tilvokset, kan de sælges eller uddeles til lokale bondefamilier til udplantning i deres haver eller plantager. Der følger rådgivning og vejledning med, så aftagerne kan få godt og langsigtet udbytte.
  • Biavl og honningproduktion i en sammenslutning af bønder, der har bistader på deres grunde. Fremstillingen og uddelingen af bistader samt høsten, indsamlingen, forarbejdningen og salget af honning er organiseret inden for sammenslutningen, der ledes af en erfaren biavler, som også står for oplæringen af nye medlemmer. Honningen høstes to gange årligt af de enkelte avlere og indsamles, forarbejdes og emballeres centralt og sælges fra en lille butik. Indtægterne fra salget af honningprodukterne dækker produktionsomkostningerne, herunder for bistaderne, der fremstilles af en lokal snedker. Avlerne får også en procentdel af salget, ligesom der bliver en andel til MBHU. Aktiviteten er altså selvbærende og giver levebrød til deltagerne (og snedkeren) og desuden støtte til andre af MBHU’s aktiviteter.