Aktiviteter

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda støtter en lang række aktiviteter drevet af organisationen Mend the Broken Hearts Uganda.
Aktiviteterne dækker store dele af menneskelivet – basal forsørgelse, hjælp til skolegang og uddannelse, støtte til at finde sig arbejde og ernære sig og sine, kamp mod undertrykkelse og udnyttelse, forbedring af hygiejne og sundhed, sygdomsbehandling samt hjælp til at give sine afdøde kære en værdig begravelse.

Du kan se nogle af de konkrete resultater her og læse mere om de forskellige aktiviteter herunder:

Civilsamfund

Civilsamfund

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) i den fireårige periode 2016-2019 udført to store udviklingsprojekter muliggjort via bevillinger på i alt knap 800.000 kr. af de statslige dans...
Håndværk og erhverv

Håndværk og erhverv

Mend the Broken Hearts Ugandas aktiviteter inden for håndværk og erhverv spænder bredt over mange fagområder. I aktiviteterne deltager folk, der ikke har andre forudsætninger for at forsørge sig selv og deres familier. Deltagerne oplæres i det pågældende fag og f...
Landbrug

Landbrug

Landbrugsaktiviteterne er mange, idet langt de fleste mennesker i Mend the Broken Hearts Ugandas (MBHU's) indsatsområder er subsistensbønder, og da der er tale om frugtbare områder, som på mange måder byder på gode dyrkningsforhold. Aktiviteternes formå...
Skolegang

Skolegang

Mend the Broken Hearts Uganda medvirker til at forbedre indlæringsvilkårene for flere hundrede primært forældreløse børn, som bor hos værger, der ikke har råd til at sende dem i skole. De er dermed afhængige af, at nogen træder til og hjælper dem til skolega...
Skolepigehjælp

Skolepigehjælp

Blandt skolepiger i fattige områder i Uganda er der ofte meget højt fravær, idet pigerne ikke kommer i skole, når de har menstruation. De har ikke råd til engangsbind og bliver derfor hjemme, hvilket går hårdt ud over deres indlæring. Det er naturligvis et stor...
Socialt

Socialt

  Et godt netværk og deltagelse i et fællesskab er altafgørende for at hjælpe mennesker ud af en krise. Social omsorg og sammenhold er derfor nogle af grundpillerne i det hjælpearbejde, der udføres via Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU). Nogle af de...
Sundhed

Sundhed

Sygdomsbekæmpelse står højt på dagsordenen i en egn af verden, hvor hiv/aids, malaria, tuberkulose og andre sygdomme hærger i alvorlig grad. Sundhedsprojekterne har til formål at forbedre den helbredsmæssige tilstand for lokalbefolkningen i de områder, hvor Me...
Uddannelse

Uddannelse

Foruden skolegang for børn yder Mend the Broken Hearts Uganda støtte til erhvervsuddannelse for et mindre antal unge mennesker. Nogle af disse er gået ud af skolen og står uden et afsluttet forløb, som kan bringe dem i arbejde. Med en kort faglig uddannelse som ...
Iværksætteri

Iværksætteri

I et land som Uganda, der er præget af stor arbejdsløshed, er det en stor gevinst for unge mennesker at få hjælp til at starte deres egne foretagender, som de kan ernære sig ved. Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) er meget aktiv i denne sammenhæng og har b...