Aktiviteter

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda støtter en lang række aktiviteter drevet af organisationen Mend the Broken Hearts Uganda.
Aktiviteterne dækker store dele af menneskelivet - fra basal forsørgelse, hjælp til skolegang og uddannelse, støtte til at finde sig arbejde og ernære sig og sine, sundhed og sygdomsbehandling undervejs i livet, samt hjælp til at få en værdig begravelse af sine afdøde kære.

Du kan se nogle af de konkrete resultater her, og mere om de forskellige aktiviteter herunder:

Civilsamfund

Civilsamfund

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) i den fireårige periode 2016-2019 udført to store udviklingsprojekter muliggjort via bevillinger på i alt knap 800.000 kr. af d...
Håndværk og erhverv

Håndværk og erhverv

Projekterne inden for håndværk og erhverv spænder bredt over mange fagområder. I projekterne deltager folk, der ikke har andre forudsætninger for at forsørge sig selv og sin familie. Deltagerne oplæres i faget og får dermed et grundlag for at ernære ...
Landbrug

Landbrug

Landbrugsprojekterne omhandler både agerbrug, dyrehold og plantagedrift. Projekternes formål er flere: For det første at forsyne trængte familier med såsæd, stiklinger, husdyr, redskaber og kundskaber, så de kan etablere egne, bæredygtige landbrug. For det an...
Skolegang

Skolegang

Mend the Broken Hearts Uganda medvirker til at forbedre indlæringsvilkårene for flere hundrede primært forældreløse børn, som bor hos værger, der ikke har råd til at sende dem i skole. De er dermed afhængige af, at nogen træder til og hjælper dem til skol...
Skolepigehjælp

Skolepigehjælp

Blandt skolepiger i fattige områder i Uganda er der ofte meget højt fravær, idet pigerne ikke kommer i skole, når de har menstruation. De har ikke råd til engangsbind og bliver derfor hjemme, hvilket går hårdt ud over deres indlæring. Det er naturlig...
Socialt

Socialt

Et godt netværk og deltagelse i et fællesskab er altafgørende for at hjælpe mennesker ud af en krise. Social omsorg og sammenhold er derfor nogle af grundpillerne i hjælpearbejdet i Uganda. Nogle af de vigtigtste aspekter inden for disse områder udgøres af følge...
Sundhed

Sundhed

Sygdomsbekæmpelse står højt på dagsordenen i en egn af verden, hvor hiv/aids, malaria, tuberkulose og andre sygdomme hærger i alvorlig grad. Sundhedsprojekterne har til formål at forbedre den helbredsmæssige tilstand for lokalbefolkningen i de område...
Uddannelse

Uddannelse

Foruden skolegang  for børn yder Mend the Broken Hearts Uganda støtte til erhvervsuddannelse for et mindre antal unge mennesker. Nogle af disse er gået ud af skolen og står uden et afsluttet forløb, som kan bringe dem i arbejde. Med en kort faglig...