Nyhedsbreve 2009-2011

Herunder findes de nyhedsbreve, som foreningen har udsendt til sine medlemmer i perioden 2009 til 2011. Brevene kan vises og downloades som pdf-dokumenter ved klik på billederne herunder.


Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20.04.2011
Om kommende generalforsamling, begrundelse for kontingentstørrelse, tilmelding til betalingsservice, afslutning af hiv/aids-projekt, meningitisvaccinationer, byggeri hos Sheilah, efterlysning af sponsorer samt kunstudstillinger.


Nyhedsbrev nr. 2-2011, 15.08.2011

Om generalforsamling, status, indtægter og udgifter 2010, fondsbevilling, børnehjemsbyggeri, ny kunstudstilling samt tørkesituation m.v.


Nyhedsbrev nr. 3-2011, 07.12.2011

Om manglende skolesponsorer, ny konference om forebyggelse af hiv/aids og malaria, forbedringer på en skole, ekstra hjælp til Sheilah og julegaveidéer.


Nyhedsbrev nr. 1-2010, 13.04.2010

Om foreningens første år, snedkerprojekt og aids/malaria-konference, pigen Rakel, besøg i Uganda og kunstudstilling i Danmark.


Nyhedsbrev nr. 2-2010, 27.09.2010
Om besøg i Uganda juni 2010, sponsorbørn, forbedrede forhold hos Sheilah, stort hiv-projekt og planer om medlemstur til Uganda 2012.


Nyhedsbrev nr. 3-2010, 14.12.2010
Om foreningens status 2010, faste støttebeløb til Sheilah og Mend the Broken Hearts Uganda, støtte til hiv-projekt og nybyggeri hos Sheilah samt medlemsturen i 2012.


Nyhedsbrev nr. 1-2009, 19.07.2009
Om status over foreningen, ny hjemmeside, skolesponsorater og Sheilahs operation.


Nyhedsbrev nr. 2-2009, 06.10.2009

Om opfyldelse af foreningens målsætninger, planer om skolebyggeri mv. i Uganda og Sheilahs bedring.


Nyhedsbrev nr. 3-2009, 02.12.2009
Om godkendelse af skattefradrag, iværksættelse af snedkerprojekt, konference om aids og malaria samt erhvervelse af kunst.