Ebolaprojekt

Ebola er en særdeles dødelig virus, der desværre indimellem forårsager udbrud af ebolablødningsfeber i Afrika, herunder også i Uganda. Et ebolaudbrud har meget alvorlige konsekvenser, hvis et omfattende og effektivt beredskab ikke omgående mobiliseres. Uganda oplevede udbrud i 2012, 2007-2008 og 2000-2001, hvor det sidstnævnte med 425 smittede mennesker, hvoraf 224 døde, var historiens største udbrud indtil det voldsomme udbrud i Vestafrika i 2013-2016 med hele 28.646 tilfælde og 11.323 døde.

Den 1. august 2018 blev et nyt udbrud af ebola bekræftet i provinsen Nord-Kivu i den nordøstlige del af Den Demokratiske Republik Congo, som grænser op til det sydvestlige Uganda. Der blev hurtigt konstateret tilfælde i den nordlige naboprovins Ituri også, således at smitteområdet strakte sig langs hele Ugandas vestlige grænse. Området er ustabilt og præget af militærkonflikt, og det var således et særdeles problematisk tilfælde, hvor det var vanskeligt at inddæmme og bekæmpe epidemien. Der herskede mistro og misopfattelser blandt befolkningen, og angreb på behandlingscentre og sundhedsarbejdere var hyppige.

Oplæring af frivillige i at måle de rejsendes kropstemperatur med infrarødt termometer ved en grænseovergang

MBHU's Alex Orikushaba og en samarbejdspartner fra Røde Kors ved en grænsestations ebolascreeningssted

Mobilisering og information om ebola i et lokalsamfund tæt på grænsen

Udbruddet og den hastige spredning i det kaotiske Congo skabte naturligvis bekymring og alarmberedskab hos Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) i Kanungu, der grænser op til Nord-Kivu. Grænseovergangene er talrige og porøse, og mange mennesker krydser dagligt grænsen. Desuden blev et stort antal flygtninge fra de berørte områder af Congo modtaget i Uganda, herunder i en flygtningelejr i Kanungu. Sandsynligheden for spredning af ebolaen til Uganda og ikke mindst Kanungu var dermed meget stor.

MBHU etablerede i samarbejde med myndigheder og andre organisationer et beredskab, Kanungu District Ebola Task Force. MBHU's indsats blev i første omgang finansieret via de halvårlige rådighedsmidler fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda, men der var behov for flere penge for at iværksætte effektive tiltag. Støtteforeningen indsendte derfor sidst i marts 2019 en ansøgning til Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen om støtte til et konkret projekt til forhindring af spredning af ebola fra Congo til Uganda gennem grænsedistriktet Kanungu. På ansøgningstidspunktet var ebolasmitte rapporteret (pr. 25. marts) bekræftet for 944 personer i Congo, hvoraf 564 var døde, mens der havde været yderligere 65 ubekræftede dødelige tilfælde i landet.

Midt i maj 2019 blev projektansøgningen imødekommet i form af en bevilling af de ansøgte 25.000 kr. Med midlerne fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen kunne indsatsen således igangsættes af MBHU den 23. maj ved en seance med deltagelse af højtstående embedsmænd fra Kanungu-distriktet, hvorfra der har været stor opbakning til projektaktiviteterne.

Projektet blev gennemført i maj-juli 2019 med hovedformålet at ændre den sociale adfærd for at undgå udbredelse af ebolavirus.

De strategiske mål var:

 • At øge offentlighedens bevidsthed om forebyggelse af ebolasmitte og om adfærd over for potentielt smittede personer.
 • At lære enkeltpersoner, husstande og lokalsamfund at forebygge udbredelsen af ebola og håndtere potentielt smittede personer.
 • At forøge kapaciteten hos lokale ledere i MBHU, interessenter og samfundet generelt til at forebygge ebola.

Til opnåelse af disse mål blev følgende aktiviteter udført:

 • Gennemførelse af tre direkte udsendelser på to populære lokale radiokanaler med lokale eksperter, der informerede om ebola og smitte og besvarede spørgsmål fra lytterne, hvorved adskillige myter og misopfattelser blev erstattet af fakta.
 • Indspilning af korte radioindslag med budskaber om ebolaforebyggelse og udsendelse af 120 af disse indslag på tre lokale radiokanaler.
 • Oplysning af 10 ansatte ved de tre radiostationer samt et antal kirkelige forkyndere for at klæde dem på til at indskyde meddelelser om ebolaforebyggelse henholdsvis under deres radioprogrammer (såkaldte DJ mentions) og i forbindelse med deres prædikener.
 • Fremstilling og distribution af 1500 stykker informationsmateriale i form af brochurer, plakater og kort med oplysning på relevante sprog om ebolasmittefare, -symptomer og -forholdsregler.
 • Besøg ved 20 grænseovergange og styrkelse af de udstationerede frivillige hjælperes kompetencer til at identificere og håndtere smittede rejsende samt rapportere.
 • Afholdelse af bevidstgørelsesmøder i 60 mindre grupper i landsbyer i Kanungu, hvor deltagerne blev informeret om og mobiliseret til bekæmpelsen af ebola.
 • Gennemførelse af 20 dialogseancer i større forsamlinger i lokalsamfundene, hvor borgere og lokale ledere blev informeret om og mobiliseret til bekæmpelsen af ebola og drøftede fremgangsmåder desangående.
 • Afholdelse af bevidstgørelsesmøder på 20 kulturelle, religiøse, forretnings-, uddannelses- og sikkerhedsinstitutioner, hvor omtrent 5000 mennesker blev informeret om og mobiliseret til bekæmpelsen af ebola.
 • Oplæring af over 100 nøglepersoner i MBHU og andre interessenter for at gøre dem i stand til at varetage risikoformidling og social mobilisering som ovenstående.

Projektet har haft følgende indvirkninger:

 • Folk i Kanungu-distriktet har fået viden og evner til at forebygge ebola og håndtere eventuelle tilfælde af smitte, og informationen og bevidstheden er også nået ud til folk i omgivende distrikter.
 • Der står en ambulance med specialuddannet mandskab i beredskab døgnet rundt til at rykke ud til mulige tilfælde af ebolasmitte i hele Kanungu-distriktet.
 • Der er en særlig enhed til at håndtere ebolatilfælde på Kihihi Health Centre IV, som er officielt ebolabehandlingssted i Kanungu-distriktet.
 • En enhed – under ledelse af MBHU-direktør Alex Orikushaba – er blevet særligt uddannet og udstyret til at foretage sikre og værdige begravelser af ebolaofre.
 • Den bibragte bevidstgørelse om smitte, hygiejne og hensigtsmæssig adfærd betyder et generelt løft i bekæmpelsen af alle smitsomme sygdomme i indsatsområdet såvel som i nabodistrikter.

I perioden, hvor projektet var aktivt, blev der konstateret tre tilfælde af ebola i Uganda. Det skete i Kasese-distriktet nord for Kanungu den 11. og 12. juni 2019 og drejede sig om en femårig dreng og to af hans familiemedlemmer, der alle kom fra Congo og havde krydset grænsen til Uganda den 9. juni. De døde alle tre efter få dage, men Ugandas sundhedsberedskab satte ind med blandt andet ringvaccination, og der skete ingen spredning. I Kanungu viste nogle mistænkte tilfælde, blandt andet i maj 2019, sig at være noget andet. Den 24. juli 2019 kunne Uganda erklæres ebolafrit efter den dertil påkrævede periode på 42 dage uden nogen personer med sygdommen. Efterfølgende har der været ét tilfælde i landet, da en niårig congolesisk pige sidst i august 2019 krydsede grænsen og døde af ebola i Ugandas Kasese-distrikt.

Efter implementeringen af vort projekt i Kanungu var der dog fortsat store udfordringer i Congo med ebolaudbruddet, som er det største i landets historie og det næststørste overhovedet. Den 17. juli 2019 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udbruddet for en trussel mod folkesundheden af international betydning, efter et tilfælde var bekræftet i millionbyen Goma, der er hovedby i Nord-Kivu, tre dage forinden. Yderligere to tilfælde blev konstateret i Goma henholdsvis den 30. juli og 1. august 2019, og fra midten af august 2019 blev der også konstateret tilfælde i en tredje congolesisk provins, Sud-Kivu. Ved udgangen af juli 2019 – et år efter udbruddets start – var antallet af bekræftede ebolatilfælde og -dødsfald henholdsvis 2577 og 1696 (rapporteret pr. 28. juli), hvortil kan lægges 94 dødelige tilfælde, der sandsynligvis skyldes ebola, men ikke er bekræftet med test.

Den 25. juni 2020 kunne WHO endelig erklære udbruddet ovre. Da var der i alt blevet registreret 3317 bekræftede ebolatilfælde og 2127 bekræftede eboladødsfald plus 153 ubekræftede dødelige tilfælde. Udbruddets dødelighed var således hele 66 %. Kilden til udbruddet er Zaire-ebolavirus, der er den mest dødelige af de seks kendte arter af slægten ebolavirus.

Efterfølgende har der været et ebolaudbrud (forårsaget af Sudan-ebolavirus) i Uganda i perioden fra den 11. september 2022 til den 11. januar 2023 med 142 bekræftede smittetilfælde og 55 bekræftede dødsfald plus 22 ubekræftede dødelige tilfælde. Smitten blev konstateret i ni distrikter, der dog primært findes i de centrale dele af landet og dermed ikke umiddelbart nær MBHU's indsatsområder - hvor beredskabet dog også blev skærpet.