Civilsamfund

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) i den fireårige periode 2016-2019 udført to store udviklingsprojekter muliggjort via bevillinger på i alt knap 800.000 kr. af de statslige danske støttemidler i Civilsamfundspuljen. Begge de toårige projekter er rettet mod de mest sårbare husstande i det meget fattige Kanungu og har forældreløse og andre udsatte børn og deres forsørgere i disse husstande som primære målgrupper, mens alle lokalsamfundets borgere udgør den sekundære målgruppe. Projekterne har til formål at styrke husstandene og gøre dem varigt selvforsørgende og samtidig gøre lokalbefolkningen bevidst om dens rettigheder og i stand til at hævde og respektere dem.

Tilgangen er at organisere de sårbare husstande i selvhjælpsgrupper, som hjælpes i gang med selvvalgte bæredygtige indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet. Husstandene får derigennem ressourcer til at tage sig ordentligt af børnene og opfylde deres rettigheder. Sideløbende hermed gennemføres en lang række aktiviteter til bevidstgørelse af civilsamfundet om rettigheder og oplæring i at kræve dem efterlevet for alle inklusive minoriteter og udsatte grupper. Mobiliseringen og det aktive engagement fra borgerne og inddragelse af myndigheder og ledere fører til øget ansvarlighed og skaber en kultur med respekt og støtte blandt folk og et særligt fokus på udsatte børn og deres forsørgeres rettigheder, trivsel og livsvilkår.

Repræsentanter fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og projektpersonalet fra Mend the Broken Hearts Uganda

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har siden 2015 været medlem af netværksorganisationen Civilsamfund i Udvikling (CISU), som forvalter midlerne i Civilsamfundspuljen. CISU har rådgivet i ansøgningsprocesserne, der har ført til de to projektbevillinger. Projekterne er klart de største, foreningen har forvaltet, og de har ført til en væsentlig opgradering af foreningen både økonomisk, administrativt og fagligt. Foreningen har administreret og ført tilsyn med projekterne og bidraget fagligt ved at formidle menneskerettigheder og lighedsprincipper og levere input til forbedrede dyrkningsmetoder. Alt arbejde i foreningen er dog fortsat frivilligt og ulønnet.

De to projekter har vist sig så vellykkede, at det er blevet besluttet fra 2020 at udbrede det udviklede koncept for midler afsat af Støtteforeningen. Initiativet kaldes "Initiative on Propagation of Sustainable Empowerment of Vulnerable Households" (IPSEV), og Støtteforeningen finansierer det med en driftsstøtte på cirka 50.000 kr. årligt. Initiativet gør det muligt for MBHU at fastholde specialiseret personale fra projekterne, så de dels kan følge op på de allerede kørende aktiviteter efter behov og dels over årene kontinuerligt kan iværksætte lignende aktiviteter i nye indsatsområder. Foruden lønomkostninger rummer initiativets budget de fornødne udgifter til materialer til at etablere og drive indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet i nye grupper af sårbare husstande. Ligeledes indeholdt er uddannelse af nye lokale frivillige til at hjælpe grupperne i gang, følge op på dem og oplyse kvalificeret om rettigheder og tage affære ved overtrædelser heraf. I det første år (2020) udbredes konceptet fra Civilsamfundspulje-projekternes indsatsområde omkring Kanungu by til det tilstødende Kirima Subcounty. Her er i alt 197 af de mest sårbare husstande i ni landsbyer blevet inddraget.

Læs mere om de to projekter støttet af Civilsamfundspuljen ved at følge linkene herunder:

VHECEP-projekt 2018-2019

VHECEP-projekt 2018-2019

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i december 2017 tilsagn om en bevilling på 399.999 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet “Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu ”, j.nr. 17-2126-MI-okt, kort kaldet VHECEP-projektet . Projektets totalbudget var 414.719 kr. Det løb fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019 og blev udført i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som stod for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration var at formidle menneskerettig...
OVC-projekt 2016-2017

OVC-projekt 2016-2017

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2015 tilsagn om en bevilling på 386.799 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet “Orphans and Other Vulnerable Children’s Households Development Project Kanungu ”, j.nr. 15-1712-MP-sep, kort kaldet OVC-projektet . Projektets totalbudget var 399.999 kr. Det løb fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017 og blev udført i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som stod for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration var formidling af budskaber om mennes...