Civilsamfund

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) i den fireårige periode 2016-2019 udført to store udviklingsprojekter muliggjort via bevillinger på i alt knap 800.000 kr. af de statslige danske støttemidler i Civilsamfundspuljen. Begge de toårige projekter er rettet mod de mest sårbare husstande i det meget fattige Kanungu og har forældreløse og andre udsatte børn og deres forsørgere i disse husstande som primære målgrupper, mens alle lokalsamfundets borgere udgør den sekundære målgruppe. Projekterne har til formål at styrke husstandene og gøre dem varigt selvforsørgende og samtidig gøre lokalbefolkningen bevidst om dens rettigheder og i stand til at hævde og respektere dem.

Tilgangen er at organisere de sårbare husstande i selvhjælpsgrupper, som hjælpes i gang med selvvalgte bæredygtige indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet. Husstandene får derigennem ressourcer til at tage sig ordentligt af børnene og opfylde deres rettigheder. Sideløbende hermed gennemføres en lang række aktiviteter til bevidstgørelse af civilsamfundet om rettigheder og oplæring i at kræve dem efterlevet for alle inklusive minoriteter og udsatte grupper. Mobiliseringen og det aktive engagement fra borgerne og inddragelse af myndigheder og ledere fører til øget ansvarlighed og skaber en kultur med respekt og støtte blandt folk og et særligt fokus på udsatte børn og deres forsørgeres rettigheder, trivsel og livsvilkår.

Repræsentanter fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og projektpersonalet fra Mend the Broken Hearts Uganda

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har siden 2015 været medlem af netværksorganisationen Civilsamfund i Udvikling (CISU), som forvalter midlerne i Civilsamfundspuljen. CISU har rådgivet i ansøgningsprocesserne, der har ført til de to projektbevillinger. Projekterne er klart de største, foreningen har forvaltet, og de har ført til en væsentlig opgradering af foreningen både økonomisk, administrativt og fagligt. Foreningen har administreret og ført tilsyn med projekterne og bidraget fagligt ved at formidle menneskerettigheder og lighedsprincipper og levere input til forbedrede dyrkningsmetoder. Alt arbejde i foreningen er dog fortsat frivilligt og ulønnet.

Læs mere om de to projekter støttet af Civilsamfundspuljen ved at følge linkene herunder:

VHECEP-projekt 2018-2019

VHECEP-projekt 2018-2019

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i december 2017 tilsagn om en bevilling på 399.999 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet “Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu ”, j.nr. 17-2126-MI-okt, kort kaldet VHECEP-projektet . Projektets totalbudget er 414.719 kr. Det løber fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019 og udføres i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som vil stå for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration er at formidle menneskerettighe...
OVC-projekt 2016-2017

OVC-projekt 2016-2017

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2015 tilsagn om en bevilling på 386.799 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet “Orphans and Other Vulnerable Children’s Households Development Project Kanungu ”, j.nr. 15-1712-MP-sep, kort kaldet OVC-projektet . Projektets totalbudget er 399.999 kr. Det løb fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017 og blev udført i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), som stod for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration var formidling af budskaber om mennes...