Murstensproduktion

Produktion af mursten er en vigtig aktivitet for Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU). Den giver dels indkomst til arbejdere, dels oplæres især store drenge og unge mænd i erhvervet, og dels skabes en væsentlig indtægt til organisationen.

MBHU råder over grunde med egnet jordkvalitet, hvor jorden (der består af silt med varierende indhold af lermineraler) kan opgraves og indgå direkte i murstensproduktionen på stedet. Jorden blandes med vand og trykkes med hænderne sammen i en form lavet af træ. En plade i passende størrelse kan bruges til at stryge formen og dernæst trykke den formede jordklump ud på jorden, hvor den efterlades til tørring i solen, først liggende og siden stillet på højkant. Når de har tørret således i fem dages tid, kan murstenene stables med luft imellem sig i stakke, der kan overdækkes. Stenene tørrer videre her i omkring en måned. Når der er tørre sten nok til at foretage en brænding, bygges en stor ovn op af cirka 15.000 sten, der isoleres med et lag mudder på ydersiden. Ovnen konstrueres med hulrum til et eller flere brændkamre for neden og tilhørende indfyringshul(ler), som brændeknuder eller kævler føres ind ad kontinuerligt i den tre døgn lange brændingsproces. Når ovnen en uges tid herefter er kølet ned, kan den tørre mudderskal pilles af og de brændte og færdige mursten udtages og fragtes bort til brug eller salg.

MBHU sælger hovedparten af de fremstillede mursten, men kan også bruge en mindre del af dem i sine egne projekter. Salgsprisen svarer omtrent til én dansk krone for tre mursten. Lidt over en fjerdedel af dette beløb går til arbejderen, der har lavet stenene. Da en arbejder typisk kan forme over 500 sten om dagen, kan der tjenes en dagsløn på over 40 kr., hvilket betragtet ud fra det lokale indkomstsniveau faktisk er ganske pænt. Produktionsomkostninger, primært til brænde, dækkes af den resterende del af indtægten fra salget, hvorefter der er en profit til MBHU. Dette overskud fra murstensproduktionen er med til at dække organisationens udgifter til de mange hjælpeprojekter, den driver, og er således en af forudsætningerne for, at der kan udføres effektivt hjælpearbejde.

I produktionen kan også indgå de særligt afpassede sten, som bruges til at konstruere billige, brændebesparende kogesteder.