Socialt

Et godt netværk og deltagelse i et fællesskab er altafgørende for at hjælpe mennesker ud af en krise. Social omsorg og sammenhold er derfor nogle af grundpillerne i hjælpearbejdet i Uganda. Nogle af de vigtigtste aspekter inden for disse områder udgøres af følgende:

  • Drift af børnehjem. Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda støtter Mend the Broken Hearts Ugandas børnehjem, som huser over 60 børn, med tre årlige driftstilskud på cirka 8000 kr., ligesom vi har været med til at finansiere opførelsen af en tiltrængt ny bygning til de mange børn. Vi har endvidere fundet danske skolesponsorer til mange af børnene på børnehjemmet. Hver gang bare et af børnene får mulighed for at komme i skole takket være en sponsor, gør det en enorm forskel for såvel det enkelte barn som for hele børnehjemmets udvikling.
  • Rehabilitering af mennesker, der er ramt af personlige tragedier såsom dødsfald og tab af livsgrundlag. Der fokuseres på mental støtte, netværk og beskæftigelse. Der kan desuden opføres boliger og ydes anden nødvendig støtte.
  • Selvhjælpsgrupper for kvinder og ældre, hvor der opbygges styrkende sammenhold, ligesom der ydes rådgivning samt oplæring inden for håndværk og iværksætteri.
  • Sportsaktiviteter for både børn og voksne. Der er både fodbold og indendørs spil/lege.
  • Sang, dans og musik.
  • Omsorg for forældreløse børn. Mange børn bliver ladt alene, når deres forældre dør af aids, som er den hyppigste årsag til for tidlig død. Børn af unge piger, der er blevet uønsket gravide, efterlades også ofte. Mend the Broken Hearts Uganda skaffer plejefamilier til rigtig mange af disse forældreløse børn, så de kan få et godt liv med omsorg og skolegang.

Børnehjemmets stifter med nogle af de mange børn

Plejefamilie

Børn på børnehjemmet

Kvindegruppe