Socialt

 

Et godt netværk og deltagelse i et fællesskab er altafgørende for at hjælpe mennesker ud af en krise. Social omsorg og sammenhold er derfor nogle af grundpillerne i det hjælpearbejde, der udføres via Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU). Nogle af de vigtigste indsatser og aspekter inden for dette områder er følgende:

  • Omsorg for forældreløse børn og gadebørn. Mange børn bliver ladt alene, når deres forældre dør af aids, som er den hyppigste årsag til for tidlig død. Børn af unge piger, der er blevet uønsket gravide, efterlades også ofte. MBHU skaffer plejefamilier og/eller anden hjælp til rigtig mange af disse udsatte børn, så de kan få et godt liv med omsorg og skolegang.
  • Drift af et børnehjem, som du kan læse mere om her. MBHU's børnehjem huser over 60 børn, og Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda støtter med årlige driftstilskud. Vi har desuden været med til at finansiere opførelsen af en af bygningerne og har fundet danske skolesponsorer til mange af børnene på børnehjemmet.
  • Rehabilitering af mennesker, der er ramt af personlige tragedier såsom dødsfald og tab af livsgrundlag. Der fokuseres på mental støtte, netværk og beskæftigelse. Der kan desuden opføres boliger og ydes anden nødvendig støtte.
  • Bevidstgørelse om rettigheder, særlig kvinders og børns, og vigtigheden af at stå sammen for at hævde dem.
  • Retshjælp og psykosocial hjælp til ofre for krænkelser såsom kønsbaseret vold, børnemisbrug og diskrimination.
  • Dannelse af selvhjælpsgrupper for udsatte kvinder, ældre og andre, hvor der opbygges styrkende sammenhold, ligesom der ydes rådgivning samt oplæring inden for håndværk, iværksætteri og spare-låne-aktivitet.
  • Samvær og udvikling gennem sang, dans og musik.
  • Organisering af sportsaktiviteter for både børn og voksne. Der er både fodbold og indendørs spil/lege.

Plejefamilie for efterladt spædbarn

Børn på MBHU's børnehjem i Mbarara

Kvindegruppe som rammen om socialt samvær