Børnehjem

Mend the Broken Hearts Uganda driver et børnehjem med over 60 børn i byen Mbarara. Det er etableret på et fantastisk initiativ af en organisationens stiftere, Sheilah Ampaire, og ledes nu af den energiske unge dame Babra Ninsiima, der selv er opvokset der, og som også står bag MBHU’s initiativer inden for hygiejne for især skolepiger.

Babra og hendes hjælpere yder de mange børn moderlig omsorg og sørger for, at har det trygt og godt, og at så mange som muligt kommer i skole, selvom det kniber meget med at skaffe penge til det sidste. I Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har vi fundet danske skolesponsorer til mange af børnene på børnehjemmet. Hver gang bare et af børnene får mulighed for at komme i skole takket være en sponsor, gør det en enorm forskel for såvel det enkelte barn som for hele børnehjemmets udvikling.

Støtteforeningen yder desuden tre årlige driftstilskud på hver cirka 8000 kr. til børnehjemmet. Beløbene udbetales umiddelbart før ferierne mellem årets tre skoleperioder, hvor mange børn kommer hjem til børnehjemmet fra deres kostskoler, og hvor der derfor er brug for ekstra midler til mad og anden forsørgelse.

Fra Støtteforeningens side har vi også været med til at få opført en tiltrængt ny bygning til de mange børn. Den blev opført i årene 2010-2012, efter at antallet af børn på hjemmet steg kraftigt, og der var stærkt behov for mere plads til at huse dem. Med fire uddelinger på i alt godt 100.000 kr. i byggeperioden finansierede Støtteforeningen hovedparten af byggeriet. Heraf stammede 30.000 kr. fra en bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen i 2011, hvilket primært medgik til tag, døre og vinduer.

Børnehjemmets stifter med nogle af de mange børn

Herunder ses de forskellige faser af byggeriet samt den færdige bygning.