Hygiejneprojekter

I februar 2018 gennemførte Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) med støtte fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda et projekt rettet mod forbedring af hygiejnetilstand og helbred for udsatte skolepiger. I projektet blev der afholdt temadage med rådgivning og vejledning på skoler i seks forskellige distrikter i det sydvestlige Uganda, og tilsammen 1221 elever samt lærere og andet skolepersonale deltog. Deltagerne – særlig pigerne – blev bevidstgjort om sundhed, hygiejne, livskvalitet, udvikling, ligestilling, forebyggelse af overgreb og graviditet og håndtering af hiv/-aids. Herudover fik pigerne demonstreret genbrugelige menstruationsbind og lært at lave egne improviserede bind. Udfordringerne såsom teenagegraviditeter, afbrudt skolegang mv. og disses indflydelse på pigernes skole- og uddannelsesmæssige præstation blev kortlagt. Efter projektet er der registreret meget tydelige fremskridt, f.eks. en betragtelig stegen gennemsnitskarakter og bedre opførsel og koncentration hos pigerne samt et markant fald i antallet af piger, som er droppet ud af skolen på grund af graviditet.

Til projektets gennemførelse modtog Støtteforeningen med stor tak en bevilling på 20.000 kr. fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen.

I februar 2019 blev der gennemført et nyt projekt, der byggede videre på resultater og erfaringer opnået i det første projekt. I det nye projekt blev indsatsen koncentreret om ét af de seks distrikter, Isingiro-distriktet, hvor der blev arbejdet med otte skoler. På hver af de otte skoler blev der afholdt en temadag med information, rådgivning og vejledning om hygiejne, sundhed, udvikling, fremtidsmuligheder, ligestilling, forebyggelse af overgreb og graviditet samt håndtering af hiv/aids. Der deltog i alt 944 piger i disse otte seancer, hvortil der skal lægges et betydeligt antal drenge og skoleansatte, som også fik glæde af de fælles snakke om sundhed, håndtering af hiv/aids samt fremtidsmuligheder.

Babra Ninsiima, leder af og initiativtager til hygiejneprojekterne, i færd med at instruere og bevidstgøre unge skolepiger

Det står klart, at projektet betragteligt har øget antallet af piger, der fastholdes i skolen, samtidig med at de udsatte pigers selvværd er styrket, og alle elevernes viden om sundhed og håndtering af hiv/aids er forstærket. Pigernes faglighed styrkes også, idet skolefraværet i menstruationsperioder reduceres markant.

Også dette andet projekt har modtaget støtte fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen – i form af en bevilling på 25.000 kr.

I februar 2020 kunne der udføres et tredje projekt med lignende tema, idet Støtteforeningen opnåede endnu en bevilling på 25.000 kr. fra samme fond. I dette projekt blev der sat ind i Rwampara-distriktet, hvor der blev der gennemført en tredages temaseance med deltagelse af 490 elever fra fem skoler og et betragteligt antal skoleansatte og tidligere elever, der fungerede som mentorer. Med hjælp fra kompetente fagpersoner blev der sat fokus på emner som hygiejne, sex og sundhed, ligestilling, selvhjælp og lederskab samt ydet karrierevejledning og rådgivning inden for bekæmpelse af fattigdom og undertrykkelse. Der blev lagt særlig vægt på at klæde deltagerne og deres skoler på til selv at videreføre og udbrede indsatsen, og der blev udtrykt stor begejstring for projektet.

Bag hygiejneprojekterne står den gruppe engagerede og samfundsbevidste lokale piger, der sørger for den årlige uddeling af genbrugelige hygiejnebind til over 500 skolepiger, som foreningen finansierer med hjælp fra en række sponsorer blandt medlemmerne. Gruppen ledes af Babra Ninsiima (se billedet ovenfor), som er en ung kvinde opvokset på børnehjemmet i Mbarara og nu en solid kapacitet i MBHU.