Jordsækprojekt

Jordsækbyggeri er en smart teknik, der muliggør hurtig opførelse af billige, robuste og dermed sikre bygninger i et utal af størrelser og former og til mange formål. Det er ønskeligt at udbrede denne byggeteknik i et land som Uganda, hvor folk er fattige, og hvor mange bor i skrøbelige huse, der er i fare for at falde sammen under naturkatastrofer eller er så dårlige, at det er skadeligt for beboernes helbred.

Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) sammensatte et projekt, der skulle demonstrere jordsækbyggeriet for den brede befolkning og oplære folk i teknikken. Takket være en bevilling på 12.000 kr. fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen kunne Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda finansiere projektet til i alt 16.000 kr. i 2013. Projektet omfattede opførelse af en bygning på et sted – Rwentobo – hvor en ny skole var tiltrængt, og hvor der derfor var stor opbakning fra lokalsamfundet til projektet.

Den 5. februar 2013 indledtes byggeriet, og allerede et par uger senere havde bygningen antaget sin fulde ydre udformning, hvilket vidner om teknikkens fortrin som en yderst effektiv byggemetode. Se billeder fra opførelsen af jordsækbygningen og det færdige resultat i galleriet herunder.

Projektet var rigtig succesfuldt, og alle målsætningerne bag det er blevet opfyldt. Under opførelsen af jordsækbygningen blev alle inviteret til at kigge på eller være med, og der kom folk fra nær og fjern, inklusiv studerende fra en erhvervsskole, for at lære om byggeteknikken. Projektlederens noter er stillet frit til rådighed for alle, så folk kan opføre bygninger på deres hjemegn. Allerede få måneder efter projektets fuldførelse var der opført to familiehuse med jordsækteknikken i lokalområdet, og efter godt et halvt år var der tale om seks bygninger – herunder et hotel. MBHU har siden udbredt projektet dygtigt og har på denne måde bidraget til oplæringen af et helt samfund i en teknik, der kan gøre rigtig stor gavn i mange fattige egne af landet.

Skolen er endnu ikke realiseret, men den jordsækbygning, der blev opført i demonstrationsprojektet, har tjent andre nyttige formål, herunder at udgøre hjem for enlige kvinder og forældreløse børn.