Kogestedsprojekt

Et kogested består i mange udviklingslande af tre sten lagt i en trekant til støtte for et kogekar. Kogestederne er billige, men udgør et stort sundhedsproblem på grund af røgudviklingen. Derudover er brændselsforbruget stort, og her er der typisk tale om brænde, som de enkelte familier er nødt til at købe.

Aprovecho Research Center under Shell Foundation har gennemprøvet ildstedstyper til brug i udviklingslande og har samlet erfaringerne i "Design Principles for Wood Burning Cook Stoves" (www.aprovecho.net). Deres anbefaling er en lille bliktønde forsynet med ventilationshuller nederst og med en tragtformet afslutning i toppen, der sikrer, at flammerne videst muligt omslutter kogekarret (Rocket Oven). Kogestederne er forsøgt anvendt i Bangladesh såvel som i Kenya, men uden den store succes, da fattige familier ikke har råd til at købe dem.

I forbindelse med Mend the Broken Hearts Ugandas (MBHU's) murstensproduktion har vi udviklet et murstensbaseret kogested baseret på Aprovechos anbefalinger. Den bærende idé er en simpel modifikation af murstenene, som opnås ved brug af en indsats til de anvendte murstensforme. Den store fordel er, at "kogestedsstenene" kan indgå i den almindelige murstensproduktion i det antal, der til enhver tid er behov for. Kogestedsproducenten risikerer derfor ikke at brænde inde med en "kogestedsproduktion", der ikke hurtigt kan afsættes. Dermed kan kogestederne sælges meget billigt.

Indsatsen til murstensformene, som kan produceres lokalt, bevirker, at murstenen affases delvist på de to langsider i en vinkel på 30 grader og i toppen i en vinkel på 45 grader. Seks sten samles til et "tårn", som sikres med jerntråd, og tårnet stilles på en kreds af seks halve, tilpassede sten. Stenene i bundkredsen kan enkeltvis trækkes ud og ind for indfyring og regulering at trækket.

Kogested i brug. Der fyres med brænde via en åbning i den nederste kreds af sten.

I forbindelse med besøget i Kanungu i januar 2019 medbragte professor Eivind Skou en indsats til murstensformene, som blev vel modtaget (billedeksempler indgår i galleriet herunder). Inden vi rejste tilbage til Danmark, var de første sten produceret. Flere kogesteder blev hurtigt fremstillet og afprøvet hos en lille antal familier, og der blev derigennem dokumenteret både stærkt reduceret røgudvikling og et reduceret brændselsforbrug.

I april-juni 2019 blev over 3000 af de specialudformede mursten produceret med henblik på afprøvning af kogestederne i en testgruppe bestående af over 300 husstande i Kanungu District. Folk fra testgruppen blev instrueret i at samle og bruge kogestederne, og ved udgangen af juli var 303 stk. blevet uddelt til testbrugerne. Evalueringer blandt dem viste, at de brugte kogestederne flittigt og var meget begejstrede for dem på grund af det lave forbrug af brænde og de mange penge, de dermed sparede, idet brændet er dyrt. Gennem testbrugerne opstod der forslag til mindre forbedringer af kogestederne, og et par af MBHU's unge frivillige engagerede sig i at optimere, fremstille og udbrede dem.

Næste skridt var en endnu mere omfattende demonstration af kogestederne som led i det store IASAD-projekt i Isingiro District. Her fik cirka 1200 husstande i 61 landsbygrupper i maj 2021-februar 2022 undervisning i at anvende og selv producere kogestederne, der i projektet promoveres som en klog investering for husstandene. Lokale snedkere fabrikerede forme til at fremstille de specialudformede mursten, som nogle gruppemedlemmer og andre med interesse i projektet begyndte at producere. Projektets frivillige (billedet nederst på siden) fik kompetencer til at oplære lokalbefolkningen i fremstillingen af kogestederne, som derved vinder stadig stigende udbredelse - også ud over de 1200 husstande, der først fik kendskab til dem og begyndte at benytte dem. Der er stor tilfredshed blandt disse mange brugere, som melder om minimeret røgudvikling og meget hurtigere madlavning, der også er lettere, idet ilden ikke blæser ud som ved et traditionelt kogested bestående af tre sten (se både et traditionelt og nyt kogested på det næstsidste billede i galleriet herunder). Brændebesparelsen er på 50-70 %, hvilket har stor betydning i et lille husholdningsbudget og i et område med knaphed på brænde. Evalueringen af murstenskogestederne fortsætter med henblik på at fastslå deres levetid, som dog allerede ses at overstige 1-2 år. Fremstillingsprisen for et kogested er i størrelsesordenen 10 kr.

Frivillige i IASAD-projektet med de specialfremstillede murstensforme til produktion af kogestederne