Kogestedsprojekt

Et kogested består i mange udviklingslande af tre sten lagt i en trekant til støtte for et kogekar. Kogestederne er billige, men udgør et stort sundhedsproblem på grund af røgudviklingen. Derudover er brændselsforbruget stort, og her er der typisk tale om brænde, som de enkelte familier er nødt til at købe.

Aprovecho Research Center under Shell Foundation har gennemprøvet ildstedstyper til brug i udviklingslande og har samlet erfaringerne i ”Design Principles for Wood Burning Cook Stoves” (www.aprovecho.net). Deres anbefaling er en lille bliktønde forsynet med ventilationshuller nederst og med en tragtformet afslutning i toppen, der sikrer, at flammerne videst muligt omslutter kogekarret (Rocket Oven). Kogestederne er forsøgt anvendt i Bangladesh såvel som i Kenya, men uden den store succes, da fattige familier ikke har råd til at købe dem.

I forbindelse med MBHU's murstensprojekt har vi udviklet et murstensbaseret kogested baseret på Aprovechos anbefalinger. Den bærende idé er en simpel modifikation af murstenene, som opnås ved brug af en indsats til de anvendte murstensforme. Den store fordel er, at ”kogestedsstenene” kan indgå i den almindelige murstensproduktion i det antal, der til enhver tid er behov for. Kogestedsproducenten risikerer derfor ikke at brænde inde med en ”kogestedsproduktion”, der ikke hurtigt kan afsættes. Dermed kan kogestederne sælges meget billigt.

Indsatsen til murstensformene, som kan produceres lokalt, bevirker, at murstenen affases delvist på de to langsider i en vinkel på 30 grader og i toppen i en vinkel på 45 grader. Seks sten samles til et ”tårn”, som sikres med jerntråd, og tårnet stilles på en kreds af seks halve, tilpassede sten (se det store billede herunder). Stenene i bundkredsen kan enkeltvis trækkes ud og ind for indfyring og regulering at trækket.

Kogested i brug. Der fyres med brænde via en åbning i den nederste kreds af sten.

I forbindelse med besøget i Kanungu i januar 2019 medbragte vi en indsats til murstensformene, som blev vel modtaget (se de små billeder lige herunder - tryk på dem for forstørrelse). Inden vi rejste tilbage til Danmark, var de første sten produceret. Flere kogesteder blev hurtigt fremstillet og afprøvet hos en lille antal familier, og der blev derigennem dokumenteret både stærkt reduceret røgudvikling og et reduceret brændselsforbrug.

I april-juni 2019 blev over 3000 af de specialudformede mursten produceret med henblik på afprøvning af kogestederne i en testgruppe bestående af over 300 husstande. Folk fra testgruppen blev instrueret i at samle og bruge kogestederne, og pr. ultimo juni er 213 stk. uddelt til testbrugerne, som meget begejstret rapporterer om det lave forbrug af brænde. Se de små billeder nederst - tryk på dem for forstørrelse.