Snedkerprojekt

I Mend the Broken Hearts' snedkerprojekt i Kanungu fremstilles møbler og andre træ-skærerarbejder, herunder mindre pyntegenstande. Råvarerne er primært træ, som organisationen har til rådighed fra dens jordbrugsprojekter. Møblerne, der produceres i projektet, konstrueres med bibeholdelse og udnyttelse af træets naturlige udformninger (se billederne herunder). Der udføres også byggearbejde, dvs. tømreraktiviteter. Varerne og ydelserne sælges, og overskuddet går til andre af organisationens projekter, som f.eks. skolegang og omsorg for forældreløse børn.

Gennem projektet uddannes unge mennesker i håndværket, så de tilegner sig evner til at klare sig på egen hånd eller fortsætte som arbejdere og undervisere i projektet. Pr. januar 2014 er 95 blevet oplært i projektet. De fleste udlærte har startet forretning i større byer, men et mindre antal fastholdes i projektet, så de kan videregive deres viden til nye elever.

Snedkerprojektet blev iværksat efter en uddeling på 13.000 kr. fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda i slutningen af 2009. Dette var blevet muligt efter en bevilling til foreningen fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. Denne startkapital gik til indkøb af værktøj og materialer, lokaleleje, transport og andre fornødenheder i forbindelse med etableringen af projektet. Dets primus motor var en ung fyr ved navn Mbabazi, som var gadedreng i Kabale, indtil han blev hjulpet af Mend the Broken Hearts, der sørgede for, at han kom i skole og fik en håndværksuddannelse. Derefter ønskede han at fortsætte samarbejdet med organisationen ved at etablere et snedker-værksted og uddanne andre unge uden arbejde og fremtidsmuligheder.

Projektet er nu meget velkørende med en ganske stor produktion. Det har til huse i delte værkstedslokaler i Kanungu by. Dets nuværende leder hedder Fred, og han er selv forældreløs, men har gået på teknisk skole. Han fungerer som lærer for de unge i projektet, der typisk er sårbare forældreløse, som har søgt om optagelse i projektet.