Snedkerprojekt

I Mend the Broken Hearts Ugandas (MBHUs) snedkerprojekt i Kanungu fremstilles møbler og andre træskærerarbejder, herunder mindre pyntegenstande. Råvarerne er primært træ, som organisationen har til rådighed fra dens jordbrugsprojekter. Møblerne, der produceres i projektet, konstrueres med bibeholdelse og udnyttelse af træets naturlige udformninger (se billederne herunder). Der udføres også byggearbejde, dvs. tømreraktiviteter. Varerne og ydelserne sælges, og overskuddet går til andre af organisationens aktiviteter, som f.eks. skolegang og omsorg for forældreløse børn.

Gennem projektet uddannes unge mennesker i håndværket, så de tilegner sig evner til at klare sig på egen hånd eller fortsætte som arbejdere og undervisere i projektet. De unge lærlinge er typisk sårbare forældreløse, som har søgt om optagelse i projektet. Adskillige hundreder er blevet oplært, og de fleste udlærte har startet forretning i større byer. Et mindre antal fastholdes dog i projektet, så de kan videregive deres viden til nye elever.

Snedkerprojektet blev iværksat efter en uddeling på 13.000 kr. fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda i slutningen af 2009. Dette var blevet muligt efter en bevilling til foreningen fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. Denne startkapital gik til indkøb af værktøj og materialer, lokaleleje, transport og andre fornødenheder i forbindelse med etableringen af projektet. Dets primus motor var en ung mand ved navn Mbabazi, som var gadedreng i Kabale, indtil han blev hjulpet af MBHU, der sørgede for, at han kom i skole og fik en håndværksuddannelse. Derefter ønskede han at fortsætte samarbejdet med organisationen ved at etablere et snedkerværksted og uddanne andre unge uden arbejde og fremtidsmuligheder. Siden har det været ledet af en fyr ved navn Fred, der er forældreløs, men har gået på teknisk skole.

Projektet blev hurtigt meget velkørende og fik en ganske stor produktion, så det måtte flytte til større værkstedslokaler.

Se også det afledte træskjoldsprojekt.