Referater og årsberetninger

Generalforsamling 2024
Referat – Ordinær generalforsamling 04.05.2024
Årsberetning 2023

Generalforsamling 2023
Referat – Ordinær generalforsamling 20.05.2023
Årsberetning 2022

Generalforsamling 2022
Referat – Ordinær generalforsamling 07.05.2022
Årsberetning 2021

Generalforsamling 2021
Referat – Ordinær generalforsamling 29.05.2021
Årsberetning 2020

Generalforsamling 2020
Referat – Ordinær generalforsamling 27.06.2020
Årsberetning 2019

Generalforsamling 2019
Referat – Ordinær generalforsamling 15.06.2019
Årsberetning 2018

Generalforsamling 2018
Referat – Ordinær generalforsamling 12.05.2018
Årsberetning 2017

Generalforsamling 2017
Referat – Ordinær generalforsamling 13.05.2017
Årsberetning 2016

Generalforsamling 2016
Referat – Ordinær generalforsamling 12.03.2016
Årsberetning 2015

Generalforsamling 2015
Referat – Ordinær generalforsamling 21.03.2015
Årsberetning 2014

Generalforsamling 2014
Referat – Ordinær generalforsamling 10.05.2014
Årsberetning 2013

Generalforsamling 2013
Referat – Ordinær generalforsamling 04.05.2013
Årsberetning 2012

Generalforsamling 2012
Referat – Ordinær generalforsamling 28.04.2012
Referat – Ekstraordinær generalforsamling 30.06.2012
Årsberetning 2011

Generalforsamling 2011
Referat – Ordinær generalforsamling 14.05.2011
Årsberetning 2010

Generalforsamling 2010
Referat – Ordinær generalforsamling 08.05.2010
Årsberetning 2009

Generalforsamling 2009
Referat – Stiftende generalforsamling 13.06.2009