Håndværk og erhverv

Mend the Broken Hearts Ugandas aktiviteter inden for håndværk og erhverv spænder bredt over mange fagområder. I aktiviteterne deltager folk, der ikke har andre forudsætninger for at forsørge sig selv og deres familier. Deltagerne oplæres i det pågældende fag og får dermed et grundlag for at ernære sig. Desuden sælges mange af produkterne og ydelserne skabt i flere af aktiviteterne, og indtægterne herfra udgør en væsentlig del af organisationens budget. Således er aktiviteterne inden for denne kategori i høj grad med til at muliggøre iværksættelsen og driften af mange andre hjælpeindsatser.

Herunder kan der læses mere om de konkrete projekter og andre aktiviteter, der går under kategorien håndværk og erhverv:
 

Murstensproduktion

Murstensproduktion

Produktion af mursten er en vigtig aktivitet for Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU). Den giver dels indkomst til arbejdere, dels oplæres især store drenge og unge mænd i erhvervet, og dels skabes en væsentlig indtægt til organisationen. MBHU råder over ...
Skrædderprojekt

Skrædderprojekt

Mend the Broken Hearts Ugandas skrædderprojekt i Mwizi-området i Mbarara-distriktet uddanner syersker og producerer forskellige skræddervarer. Blandt andet sys der skoleuniformer til over 200 børn, som organisationen sørger for skolegang til. De fattigste elev...
Jordsækprojekt

Jordsækprojekt

Jordsækbyggeri er en smart teknik, der muliggør hurtig opførelse af billige, robuste og dermed sikre bygninger i et utal af størrelser og former og til mange formål. Det er ønskeligt at udbrede denne byggeteknik i et land som Uganda, hvor folk er fattige, og hv...
Kurvefletning

Kurvefletning

Mend the Broken Hearts Uganda har adskillige kurveflettegrupper rundt omkring i de mindre lokalsamfund. De er primært for kvinder, der har brug for indtægten fra salget af kurvene for at kunne forsørge sig selv og deres familie. I grupperne oplæres del...
Frisørprojekt

Frisørprojekt

I organisationen Mend the Broken Hearts Ugandas frisørprojekter lærer deltagerne frisørfagets kunst af erfarne instruktorer og kan derefter starte en salon for sig selv eller evt. blive i projektet og oplære andre. De fleste ugandiske mænd hold...
Kogestedsprojekt

Kogestedsprojekt

Et kogested består i mange udviklingslande af tre sten lagt i en trekant til støtte for et kogekar. Kogestederne er billige, men udgør et stort sundhedsproblem på grund af røgudviklingen. Derudover er brændselsforbruget stort, og her er der typisk tale om br...
Snedkerprojekt

Snedkerprojekt

I Mend the Broken Hearts Ugandas (MBHUs) snedkerprojekt i Kanungu fremstilles møbler og andre træskærerarbejder, herunder mindre pyntegenstande. Råvarerne er primært træ, som organisationen har til rådighed fra dens jordbrugsprojekter. Møblerne, der produce...
Kunstprojekt

Kunstprojekt

Kunstprojektet kan med rette betegnes som et flagskib for Mend the Broken Hearts Uganda. Det består af både uddannelse og forretning og har til huse i byen Kabale, hvor der er lokaler med atelier og butik på byens hovedgade. I projektet undervises unge med kr...
Træskjoldsprojekt

Træskjoldsprojekt

Træskjoldsprojektet blev iværksat i maj 2014 som et tremåneders kursus for 18 unge mænd og kvinder, der havde forladt skolen og havde svært ved at finde beskæftigelse. Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda finansierede dette projekt via en bevilling på 5200...