Håndværk og erhverv

Projekterne inden for håndværk og erhverv spænder bredt over mange fagområder. I projekterne deltager folk, der ikke har andre forudsætninger for at forsørge sig selv og sin familie. Deltagerne oplæres i faget og får dermed et grundlag for at ernære sig. Desuden sælges mange af produkterne og ydelserne skabt i flere af projekterne, og indtægterne herfra udgør en meget væsentlig del af organisationens budget. Således er projekter inden for denne kategori i høj grad med til at muliggøre iværksættelsen og driften af mange andre hjælpeprojekter.

Blandt projekterne inden for håndværk og erhverv findes følgende: