Uddannelse

Foruden skolegang for børn yder Mend the Broken Hearts Uganda støtte til erhvervsuddannelse for et mindre antal unge mennesker. Nogle af disse er gået ud af skolen og står uden et afsluttet forløb, som kan bringe dem i arbejde. Med en kort faglig uddannelse som f.eks. chauffør, frisør, mekaniker eller anden håndværker får de jobmuligheder og kan komme videre i deres liv. Andre er studenter, som får mulighed for et tage videregående uddannelser. Det er dem, som udviser et særligt engagement og har gode evner. Der kan f.eks. være tale om uddannelser inden for handel og erhverv, virksomhedsledelse eller sundhed – enkelte endda på akademisk niveau.

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda støtter de erhvervsrettede uddannelser til unge. I 2017 blev der således med startkapital fra Støtteforeningen oprettet en pulje, hvorfra udsatte unge fra indsatsområdet i det sydvestlige Uganda kan låne penge til en uddannelse. Fra puljen kan der ydes lån til korte praktiske erhvervsuddannelser for udsatte unge, der er droppet ud af skolen og har svært ved at hægte sig på igen, såvel som videregående uddannelser for lovende studenter, hvis forældre eller værger ikke har råd til at betale for uddannelsen selv. Det er en forudsætning for at få lån, at det lånte beløb og en mindre rente betales tilbage til puljen, så pengene kan lånes ud til andre udsatte unge, der således også får mulighed for en uddannelse. Lånet forventes betalt tilbage i rater over 3-4 år efter endt uddannelse, og det er målet, at ordningen med tiden bliver selvkørende, så rigtig mange unge ugandere kan få gavn af pengene i puljen til at få uddannelser og derigennem job. Gennem uddannelsen får de unge tilført uvurderlige ressourcer, og det vil bevirke en væsentlig og særdeles vigtig kapacitetsopbygning af de fattige samfund i landdistrikterne.

Uddannelsespuljen modtog i 2017 53.000 kr. fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda, hvoraf de 20.000 kr. stammede fra en bevilling til formålet fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. I 2018-2020 blev der tilført yderligere i alt 98.600 kr., så puljen var fuldt opbygget til at kunne yde lånebeløbene til de første 24 unge, der blev bevilget lån til to- og treårige uddannelser. 17 af disse var på toårige uddannelser og var færdiguddannet som murere, elektrikere, mekanikere, frisører, landmænd, bogholdere og i virksomhedsledelse med udgangen af 2018. Seks andre blev med udgangen af 2019 færdige med deres treårige uddannelser inden for byggehåndværk og laboratorieteknologi, mens den sidste afsluttede sin treårige uddannelse som hospitalslaborant i 2021, idet hun blev optaget i ordningen senere end de øvrige. I 2021 var ca. 18 af de 24 i en form for lønnet arbejde, og 17 påbegyndte små månedlige afbetalinger på deres lån (om end i noget mindre rater end forventet, hvilket i stor udstrækning kan tilskrives udfordringer forårsaget eller forstærket af COVID-19-pandemien). Grundet kraftigt stigende inflation blev de påbegyndte afbetalinger desværre afbrudt i årets slutning. En ny bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen på 30.000 kr. til en styrkelse af uddannelsesordningen gjorde det imidlertid muligt igen at opstarte uddannelsesforløb fra begyndelsen af 2022, hvor tre unge således kunne låne til toårige uddannelser til hhv. ingeniører og sygeplejerske/fødselshjælper. Det er forventningen, at fremtidige tilbagebetalinger bringer tilstrækkeligt med midler tilbage i puljen til, at der kan ydes lån til flere nye studerende.

Andre af Mend the Broken Hearts Ugandas tilbud til voksne, som skal forbedre deres evner til at ernære sig selv og deres familie, omfatter blandt andet læse- og skrivekurser for analfabeter samt diverse faguddannelser målrettet unge voksne såsom organisationens egen kunstskole i Kabale og snedkerprojektet.

Mange af de mennesker, der tilgodeses med støttet uddannelse, gør sideløbende og efterfølgende et vigtigt stykke arbejde for Mend the Broken Hearts Uganda, f.eks. ved at undervise og på anden måde hjælpe andre qua deres tilegnede færdigheder. Et godt eksempel er en ung pige, der har lånt til en uddannelse som laborant og nu arbejder på et hospital. Med sine faglige kompetencer yder hun en stor hjælp på organisationens børnehjem i Mbarara, hvor hun selv er opvokset. Hun har desuden tilbagebetalt lånet til børnehjemmet, hvor pengene medgik til andres uddannelse. I dette konkrete tilfælde stammede pengene til uddannelseslånet fra en særlig bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen.

12 unge i uddannelsespuljeordningen