Resultater

Herunder er de væsentligste resultater, som Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda har opnået i årene siden stiftelsen, opført (nyeste først). Læs mere i foreningens nyhedsbreve og ved at følge de markerede link.

2023:

 • 302 medlemmer, 118 bidragsydere og 555.310,49 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Støtte til etablering af en større kvægfarm (93.900 kr.), der med tiden skal skabe flere egne indtægter til den lokale partnerorganisation MBHU og gøre den mindre afhængig af Støtteforeningen og desuden fungere som landbrugsskole
 • Aktiv forvaltning og afslutning af det store treårige IASAD-projekt støttet af Civilsamfundspuljen (277.000 kr. i 2023), herunder udførelse af finansielt tilsyn og inspektionsbesøg hos landsbygrupper i projektet i juli
 • Succesfuld ansøgning til Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer (udlodningsmidlerne) om driftsstøtte på 55.500 kr.
 • Støtte til iværksættelse af fagoplæringsprojekt (62.100 kr.), hvor 500 arbejdsløse unge i en Mbarara-forstad får korte faglige uddannelser og organiseres i spare-låne-grupper
 • Finansiering af desinfektion af skoler ramt af diarréudbrud, fødevarer til børn på børnehjemmet i Mbarara samt behandling at et større antal trafikofre
 • Produktion af informationsvideo for offentligheden i forbindelse med besøg i IASAD-projektet i Isingiro i juli
 • Finansiering af forebyggelse og bekæmpelse af kolera, dysenteri og væggelus på et antal skoler, malariabehandling og ekstra fødevarer til børn på børnehjemmet i Mbarara, nødhjælp og afhjælpende foranstaltninger efter stenskred og oversvømmelse ved et hus og en bro samt behandling af en tilskadekommen dreng
 • Betaling af god skolegang for de 37 (ud af i alt 52) børn på børnehjemmet i Mbarara, som der ikke var oprettet private skolesponsorater for (dermed 61 sponsorbørn i alt pr. 31/12; 3 elever har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet) i løbet af året)
 • Støtte til initiativet til udbredelse af selvhjælpskoncepter (56.400 kr.), hvor 215 sårbare husstande i et nyt, udvalgt indsatsområde i Kanungu blev hjulpet til at drive indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet, mens der blev fulgt op på de 389 husstande i det hidtidige indsatsområde

2022:

 • 305 medlemmer, 118 bidragsydere og 831.839,60 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 1 skolesponsorat (27 i alt pr. 31/12; 2 elever har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet) i løbet af året)
 • Aktiv forvaltning af det store treårige IASAD-projekt støttet af Civilsamfundspuljen (547.000 kr. i 2022)
 • Succesfuld ansøgning til Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer (udlodningsmidlerne) om driftsstøtte på 54.200 kr.
 • Nødhjælp og støtte til udbedring af skader på huse og marker efter alvorlige naturfænomener samt finansiering af fornødenheder til skolebørn og mad og hospitalsbehandling af børn på børnehjemmet i Mbarara
 • Særlig støtte til en slemt mishandlet pige til skabelse af en ny tilværelse
 • Distribution af genbrugelige menstruationsbind til skolepiger (510 piger tilgodeset i 2022-2023)
 • Finansiering af behandlinger af syge og ulykkesramte, medicinering af børn og ledere på børnehjemmet i Mbarara, hospitalsindlæggelser og operationer af kritisk syge og trafikofre, isolering og begravelse af folk mistænkt for at have ebola, mad til familier med ødelagte afgrøder efter kraftigt haglvejr samt opførelse af nyt hus til en familie uden voksne forsørgere
 • Støtte til initiativet til udbredelse af selvhjælpskoncepter (51.600 kr.), hvor yderligere 100 nye sårbare husstande i indsatsområdet i Kanungu blev inddraget og hjulpet til at drive indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet (389 husstande omfattet i alt)

2021:

 • 303 medlemmer, 118 bidragsydere og 946.717,11 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Opretholdelse af undervisning for 28 sponserede skolebørn trods COVID-19-begrundet nedlukning af skoler store dele af året
 • Styrkelse (30.000 kr.) af MBHU's uddannelsespulje, så flere udsatte unge kan låne penge til videregående uddannelser med henblik på at betale tilbage, når de er kommet i arbejde. Den sidste af de 24 første låntagere har færdiggjort sin treårige uddannelse som hospitalslaborant i løbet af året
 • Succesfuld ansøgning til Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer (udlodningsmidlerne) om driftsstøtte på 55.000 kr.
 • Aktiv forvaltning af det store treårige IASAD-projekt støttet af Civilsamfundspuljen (662.300 kr. i 2021), herunder udførelse af finansielt tilsyn og inspektionsbesøg hos landsbygrupper i projektet i september-oktober
 • Kapacitetsopbygning af det lokale projektpersonale inden for formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper samt identifikation af investeringsmuligheder for projektdeltagerne under besøg i IASAD-projektet i Isingiro i september-oktober
 • Finansiering af influenzabehandlinger af især mange børn, begravelse af et COVID-19-offer, behandling af et trafikoffer, støtte til mentalt handikappede samt fødevarehjælp
 • Distribution af genbrugelige menstruationsbind til skolepiger (510 piger tilgodeset i 2021-2022)
 • Afhjælpning af COVID-19-relaterede problemer ved dækning af udgifter til hospitalsbehandlinger, transport af syge og døde, begravelser, medicin til isolerede patienter, fødevarer til udsatte familier og børn, personlige værnemidler samt desinfektion af bygninger
 • Støtte til initiativet til udbredelse af selvhjælpskoncepter (43.500 kr.), hvor cirka 90 nye sårbare husstande i indsatsområdet i Kanungu blev inddraget og hjulpet til at drive indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet (289 husstande omfattet i alt)

2020:

 • 325 medlemmer, 127 bidragsydere og 716.085,48 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 4 skolesponsorater (28 sponsorater i alt efter det COVID-19-forlængede skoleår, hvori 2 elever har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet))
 • Fortsat opbygning (12.000 kr.) af MBHU's uddannelsespulje, hvorfra 1 ung pige lånte penge til sin videregående uddannelse som hospitalslaborant med henblik på at betale tilbage, når hun er kommet i arbejde
 • Succesfuld ansøgning til Civilsamfundspuljen om støtte på hele 1.920.600 kr. til stor treårig udviklingsindsats (IASAD-projektet) rettet mod bondehusstande og offentlige ressourcepersoner og ledere i Isingiro-distriktet i 2020-2023 samt igangsættelse og aktiv forvaltning heraf (434.300 kr. i 2020)
 • Succesfuld ansøgning til Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer (udlodningsmidlerne) om driftsstøtte på 49.800 kr.
 • Finansiering af hospitalsbehandlinger af en håndfuld trafikofre m.m. samt forsyninger til børnehjemmet i Mbarara og til folk i Kabale hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19
 • Distribution af genbrugelige menstruationsbind til skolepiger (510 piger tilgodeset i 2020-2021)
 • Støtte til gennemførelse af coronaprojekt (11.300 kr.), hvor smitte med COVID-19 blev forebygget gennem faktuel oplysning af befolkningen i og omkring Kanungu-distriktet samt etablering af forholdsregler og hygiejneforanstaltninger
 • Finansiering af desinfektion af COVID-19-klinik og -karantænecenter i Kanungu, begravelse af et offer for virussen og indsats for at forebygge smitte blandt fængselsindsatte samt opførelse af et nyt hjem til en sårbar familie, hjælp til en overfaldet MBHU-ansat og mad, værnemidler og sundhedsundersøgelser til børnehjemmet i Mbarara
 • Støtte til opførelse af tiltrængt nyt hovedkontor til MBHU i Kanungu (62.200 kr. fordelt på 2019 og 2020)
 • Støtte til iværksættelse af nyt hygiejneprojekt (26.000 kr.), hvor 490 elever foruden mange skoleansatte og tidligere elever fra fem skoler i Rwampara-distriktet deltog i en tredages temaseance med fokus på hygiejne, sex og sundhed, ligestilling, selvhjælp, lederskab, karrierevejledning og bekæmpelse af fattigdom og undertrykkelse
 • Støtte til igangsættelse af initiativ til udbredelse af veludviklede selvhjælpskoncepter (47.500 kr.), hvor 197 sårbare husstande i et nyt indsatsområde i Kanungu blev hjulpet til at drive indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet

2019:

 • 325 medlemmer, 116 bidragsydere og 498.413,58 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 1 skolesponsorat (26 i alt pr. 31/12; 2 elever har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet) i løbet af året)
 • Individuel långivning til videregående uddannelse til 1 ung pige, som er blevet færdiguddannet i virksomhedsledelse ved årets udgang
 • Fortsat opbygning (25.300 kr.) af MBHU's uddannelsespulje, hvorfra 7 udsatte unge lånte penge til videregående uddannelser med henblik på at betale tilbage, når de er kommet i arbejde. 6 af de unge har færdiggjort treårige uddannelser ved årets udgang
 • Aktiv forvaltning og afslutning af det store toårige VHECEP-projekt støttet af Civilsamfundspuljen (177.700 kr. i 2019), herunder oplysning om projektet ved foredrag i Danmark samt udførelse af finansielt tilsyn og inspektionsbesøg hos landsbygrupper i projektet i januar
 • Succesfuld ansøgning til Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer (udlodningsmidlerne) om driftsstøtte på 49.900 kr.
 • Finansiering af mad til udsatte børn i tre af MBHU's indsatsområder samt fortsættelse og styrkelse af indsats med bevidstgørelse om hygiejne og forholdsregler vedr. ebola
 • Distribution af genbrugelige menstruationsbind til skolepiger (510 piger tilgodeset i 2019-2020)
 • Flot markering ved årets generalforsamling af Støtteforeningens 10-års-jubilæum med tilstedeværelse af MBHU's stifter og formand Stephen Tumwebaze, der besøgte Danmark for første gang
 • Støtte til gennemførelse af ebolaprojekt (24.200 kr.), hvor indsatsen mod spredning af ebola fra nabolandet DR Congo til Uganda gennem grænsedistriktet Kanungu blev organiseret og styrket med stor effekt
 • Finansiering af indsatser til at bekæmpe et koleraudbrud, reducere malariaspredning og reagere på et mistænkt ebolatilfælde samt af hjælp til mentalt handikappede, mad og tøj til gadebørn og støtte til behandlinger og begravelser af syge udsatte
 • Støtte til iværksættelse af udvidet hygiejneprojekt (25.400 kr.), hvor 944 piger foruden drenge og lærere mv. fra otte skoler i Isingiro-distriktet deltog, og hvor der blev arbejdet med at forbedre sundheds- og hygiejnetilstanden, udviklingen, mulighederne og ligestillingen mv. for udsatte skolepiger
 • Formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper for mange hundrede projektdeltagere og øvrig lokalbefolkning ved seancer i landsbyer samt iværksættelse af aktiviteter med nye, bedre landbrugsmetoder og billige, brændebesparende kogesteder under besøg i VHECEP-projektet i Kanungu i januar

2018:

 • 310 medlemmer, 106 bidragsydere og 498.070,27 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 2 skolesponsorater (27 i alt pr. 31/12; 1 elev har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet) i løbet af året)
 • Individuel långivning til videregående uddannelse til 2 unge, hvoraf den ene er blevet færdiguddannet som bioanalytiker ved årets udgang
 • Fortsat opbygning (61.300 kr.) af MBHU's uddannelsespulje, hvorfra 24 udsatte unge lånte penge til praktiske erhvervsuddannelser eller kortere videregående uddannelser med henblik på at betale tilbage, når de er kommet i arbejde. 17 af de unge har færdiggjort toårige uddannelser ved årets udgang
 • Succesfuld ansøgning til Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer (udlodningsmidlerne) om driftsstøtte på 51.200 kr.
 • Finansiering af hjælp til gadebørn og syge i Kabale, hjælp til en ældre dame fordrevet fra sit hjem af sin søn, hjælp til en syg mandlig forsørger i problemer, et par begravelser efter henholdsvis et barsels- og et kræftdødsfald samt af en række behandlinger relateret til tilfælde af kræft, mental lidelse og misdannelse
 • Distribution af genbrugelige menstruationsbind til skolepiger (510 piger tilgodeset i 2018-2019)
 • Finansiering af en del af driften af et par af MBHU's skoler, mad og medicin på børnehjemmet i Mbarara, bekæmpelse af væggelus på en skole, kampagner til hindring af spredning af ebola fra DR Congo, behandling og anden hjælp til syge udsatte, diverse begravelser samt retshjælp for dårligt stillede
 • Støtte til iværksættelse af hygiejneprojekt (17.800 kr.), hvor 1221 elever og lærere mv. fra skoler i seks distrikter deltog, og hvor der blev arbejdet med at forbedre sundheds- og hygiejnetilstanden, livskvaliteten, udviklingen og ligestillingen mv. for udsatte skolepiger
 • Støtte til gennemførelse af iværksætterikursus (10.200 kr.) for 100 unge med undervisning og hjælp til opstart af rigtige foretagender
 • Igangsættelse og aktiv forvaltning af det store nye toårige udviklingsprojekt (VHECEP-projektet) støttet af Civilsamfundspuljen (222.300 kr. i 2018) og rettet mod sårbare husstande

2017:

 • 316 medlemmer, 101 bidragsydere og 468.751,60 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 2 skolesponsorater (26 i alt pr. 31/12; 2 elever har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet) og 1 med en eksamen fra grundskolen i løbet af året)
 • Individuel långivning til videregående uddannelse til 3 unge, hvoraf den ene er blevet færdiguddannet i virksomhedsledelse ved årets udgang
 • Aktiv forvaltning og afslutning af det store toårige OVC-projekt støttet af Civilsamfundspuljen (155.000 kr. i 2017), herunder oplysning om projektet ved foredrag i Danmark samt udførelse af finansielt tilsyn og deltagelse i evalueringsmøder i landsbyer og afsluttende interessentmøde under besøg i OVC-projektet i Kanungu i december
 • Succesfuld ansøgning til Civilsamfundspuljen om støtte på 400.000 kr. til nyt toårigt udviklingsprojekt rettet mod sårbare husstande i 2018-2019
 • Succesfuld ansøgning til Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer (udlodningsmidlerne) om driftsstøtte på 50.700 kr.
 • Finansiering af mad til børn på tre skoler under hungersnød, mad til fejlernærede børn i en landsby, mad og behandling på børnehjemmet i Mbarara og til et forsømt barn, reparation af taget på en skole efter kraftig regn, behandlingshjælp til syge og en begravelse
 • Distribution af genbrugelige menstruationsbind til skolepiger (510 piger tilgodeset i 2017-2018)
 • Finansiering af hospitalsbehandlinger og begravelser, (sags-)behandling og hjælp til et misbrugt barn samt madindkøb til børn på en række skoler i en tørkeperiode, til familier ramt af regn og oversvømmelser og til børnene på børnehjemmet i Mbarara
 • Oprettelse og opbygning (53.000 kr.) af en uddannelsespulje, hvorfra 23 udsatte unge lånte penge til praktiske erhvervsuddannelser eller kortere videregående uddannelser med henblik på at betale tilbage, når de er kommet i arbejde

2016:

 • 320 medlemmer, 103 bidragsydere og 437.398,57 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 1 skolesponsorat (27 i alt pr. 31/12; 6 elever har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet) i løbet af året)
 • Støtte til gennemførelse af konference om hiv/aids mv. (4.200 kr.)
 • Finansiering af diverse hjælp til elever på en af MBHU's skoler, malariabehandling, skadedyrsbekæmpelse, mad og behandling på børnehjemmet i Mbarara, udbedring af adgangsvejen til en skole efter jordskred samt hjælp i forbindelse med alvorlig færdselsulykke
 • Distribution af genbrugelige menstruationsbind til skolepiger (512 piger tilgodeset i 2016-2017)
 • Oplysning om OVC-projektet gennem bl.a. foredrag og avisartikel i Danmark
 • Formidling af menneskerettigheder og lighedsprincipper under besøg i OVC-projektet i Kanungu i juli, hvor mange hundrede projektdeltagere samt øvrig lokalbefolkning involveredes gennem radioudsendelse, konference og seancer i landsbyer
 • Igangsættelse og aktiv forvaltning af det store toårige udviklingsprojekt (OVC-projektet) støttet af Civilsamfundspuljen (231.800 kr. i 2016) og rettet mod forældreløse og sårbare børn (OVC'er)
 • Finansiering af bekæmpelse af et koleraudbrud på en skole, mad og sundhedsydelser på to af MBHU's skoler, indkøb af mad til børnehjemmet i Mbarara, behandlinger af et efterladt barn og tre unge hiv-smittede samt et par begravelser
 • Støtte til iværksættelse af stort hageormsprojekt (32.600 kr.), hvor viden om forebyggelse og bekæmpelse af hageormsinfektion blev vidt udbredt, de sanitære forhold hos 60 familier og en række skoler blev stærkt forbedret, og næsten 133.000 børn i 689 skoler fik ormekur
 • Muliggørelse af nyttig videregående uddannelse til 3 unge, som låner til skolepengene og tilbagebetaler, når de er kommet i arbejde

2015:

 • 338 medlemmer, 127 bidragsydere og 244.838,82 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 3 skolesponsorater (32 i alt pr. 31/12; 2 elever har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet) i løbet af året)
 • Støtte til gennemførelse af konference om hiv/aids mv. (3.500 kr.)
 • Finansiering af deltagelse i en regional børnekonference (samarbejdsskabelse)
 • Finansiering af mad og behandling til forsømte børn/gadebørn, børn på en af organisationens skoler og børn på Sheilahs børnehjem i Mbarara samt bedre tag over hovedet til en fattig familie og en begravelse
 • Succesfuld ansøgning til Civilsamfundspuljen om støtte på hele 387.000 kr. til toårigt udviklingsprojekt rettet mod forældreløse børn i 2016-2017
 • Udvidelse af ordningen med distribution af genbrugelige menstruationsbind til skolepiger (510 piger tilgodeset i 2015-2016)
 • Iværksættelse af erhversuddannelsesordning, hvor 9 store børnehjemsdrenge er startet på korte mekaniker- og chaufføruddannelser, der giver dem mulighed for at forsørge sig selv og andre børn og unge på børnehjemmet
 • Støtte til skolegang for otte udsatte børn samt en begravelse
 • Finansiering af malariabehandling af forskolebørn, behandling og mad til hittebørn, diverse lægehjælp og akutte sygdomsbehandlinger til svage
 • Rådgivning om graviditetsforebyggelse på vort børnehjem, hvor en læge og en jordemoder nu vejleder de ældste om prævention og adfærd
 • Støtte til indkøb af sengeudstyr til børnehjemmet, så børnene sover varmt, tørt og godt med mindre risiko for at blive syge (6.900 kr.)

2014:

 • 311 medlemmer, 106 bidragsydere (efter ny definition af gave som mindst 200 kr.) og 208.244,06 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 1 skolesponsorat (31 i alt pr. 31/12; 2 elever har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet) i løbet af året)
 • Støtte til gennemførelse af konference om hiv/aids mv. (12.200 kr.)
 • Finansiering af mad og tøj til børnehjemsbørn, myggenet, bekæmpelse af væggelus og reparation af et latrin på en skole
 • Permanentgørelse af ordningen med distribution af genbrugelige menstruationsbind til skolepiger via mindre medlemssponsorater (430 piger tilgodeset i 2014-2015)
 • Støtte til iværksættelse af uddannelsesforløb i fremstilling af træskjolde inden for snedkerprojektet (5.200 kr.)
 • Flot markering ved årets generalforsamling af Støtteforeningens 5-års-jubilæum og partneren MBHU's 10-års-jubilæum. I løbet af jubilæumsåret rundede Støtteforeningen i øvrigt den første million kroner i samlede indtægter! Over 95 % går direkte til hjælpearbejdet i Uganda
 • Finansiering af behandling af et stort antal børn mv. for malaria, tyfus, dysenteri, sandlopper (jiggers), fnat, diarré, personskader efter lynnedslag i skole og anden ulykke samt støtte til øvrig lægehjælp
 • Støtte til retablering af børnehjemsbygninger efter brand i 2013, forsikring af børnehjemmet, betaling af dets vand- og elektricitetsregninger samt indkøb af ny stor køjeseng mm.
 • Oplysning og fortalervirksomhed om rettigheder i forbindelse med indførelsen af streng antihomolov i Uganda

2013:

 • 330 medlemmer, 137 bidragsydere og 195.916,95 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 2 skolesponsorater (32 i alt pr. 31/12)
 • Støtte til gennemførelse af konference om hiv/aids mv. (2.300 kr.)
 • Finansiering af behandling for øjeninfektion og malaria for cirka 80 børn, myggenet til 65 børn, hjælp til hiv/aids-behandling af cirka 12 børn og anden vital lægehjælp
 • Støtte til forsørgelse og skolegang for 3 forældreløse børn i ekstraordinære situationer, eftersøgning af en kidnappet sponsordreng, akut madforsyning til børnehjemsbørn efter en brand samt renovering og opførelse af nyt toilet på skoler
 • Opsætning af en udstilling af ugandisk kunst i Danmark
 • Etablering af distribution af genbrugelige menstruationsbind til 430 skolepiger i en succesfuld prøveperiode og arbejde med permanentgørelse af ordningen
 • Støtte til iværksættelse af jordsækbyggeriprojekt (16.000 kr.), der tjener dels som oplæring og demonstration og dels som led i opførelsen af en ny skole

2012:

 • 317 medlemmer, 111 bidragsydere og 180.505,64 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 2 skolesponsorater (30 i alt pr. 31/12; 2 elever har færdiggjort skolegangen med en eksamen fra overbygningen (gymnasiet) i løbet af året)
 • Støtte til gennemførelse af konference om hiv/aids, malaria mv. (2.400 kr.)
 • Opsætning af en udstilling af ugandisk kunst i Danmark
 • Støtte til vigtig lægebehandling og retshjælp til et af vore sponsorbørn, der har været udsat for grov mishandling, og hvis sag er principiel mht. korruption, vold og rettigheder
 • Finansiering af nyt toilet på en skole, udbedring af stormskader på en anden skole og støtte til driften af en tredje
 • Finansiering af mæslingevaccination af over 100 børn, behandling af over 100 børn for øjensygdom, behandling af over 50 børn for mæslinger, flodblindhed, tyfus og malaria samt anden vital lægehjælp
 • Yderligere støtte til opførelse af ny bygning ved Sheilahs børnehjem i Mbarara (17.000 kr.), der dermed er færdiggjort og taget i brug

2011:

 • 315 medlemmer, 95 bidragsydere og 157.145,74 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 12 skolesponsorater (30 i alt pr. 31/12)
 • Støtte til gennemførelse af konference om hiv/aids og malaria (11.600 kr.)
 • Yderligere støtte til opførelse af ny bygning ved Sheilahs børnehjem i Mbarara (53.400 kr.)
 • Finansiering af meningitisvaccination af 54 børn og anden lægehjælp
 • Opsætning af to udstillinger af ugandisk kunst i Danmark

2010:

 • 321 medlemmer, 108 bidragsydere og 156.376,00 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Oprettelse af yderligere 10 skolesponsorater (18 i alt pr. 31/12)
 • Støtte til gennemførelse af projekt til bevidstgørelse om hiv/aids (9500 kr.)
 • Støtte til opførelse af tiltrængt ny bygning ved Sheilahs børnehjem i Mbarara (31.000 kr.)
 • Oprettelse af fast overførsel (ca. 8000 kr.) til Sheilahs børnehjem i Mbarara forud for hver af de tre årlige ferieperioder
 • Omsætning i kunstprojektet via udstilling i Danmark
 • Oprettelse af fast halvårlig overførsel (ca. 17.000 kr.) til Mend the Boken Hearts Uganda (MBHU) til dækning af akutte behov og mangler

2009:

 • 329 medlemmer, 122 bidragsydere og 153.550,62 kr. i indtægt ved årets udgang
 • Fund af danske sponsorer til 8 børns skolegang
 • Støtte til gennemførelse af konference om hiv/aids og malaria (10.000 kr.)
 • Støtte til iværksættelse af snedkerprojekt (13.000 kr.)
 • Styrkelse af kunstprojekt gennem køb af kunst
 • Muliggørelse af livsvigtig operation af nøglepersonen Sheilah Ampaire
 • Opnåelse af godkendelse til skattefradrag hos SKAT
 • 320 medlemmer, 115 bidragsydere og 151.508,50 kr. i indtægt pr. 28/9 – og dermed opfyldelse af kravene til skattefradragsberettigelse
 • Stiftelse den 13. juni